Navigera till sidans huvudinnehåll

Tuberkulos

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. De flesta som blir smittade av tuberkulos utvecklar inga symptom utan får en latent (vilande) infektion som inte är smittsam. Färre än 10 % av dem med latent tuberkulos utvecklar en aktiv tuberkulos under sin livstid. De allra flesta som blir sjuka aktiverar sjukdomen inom två år efter smitta, men aktivering kan också ske många år senare, till exempel post partum eller vid sjunkande immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Barn har stor risk att utveckla aktiv sjukdom. I Sverige diagnosticeras varje år ca 500–800 nya fall av aktiv tuberkulos. Det är endast tuberkulos som finns i lungorna som kan smitta.

Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

  • Misstänkt tuberkulos handläggs i samråd med infektionsläkare och patienter med misstänkt smittsam tuberkulos vårdas vanligen på infektionsklinik
  • Förhållningsregler
  • Smittspårning (utförs av infektionskliniken)
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Ges enligt smittskyddsblad. En patient med smittsam tuberkulos ska i regel isoleras på infektionsklinik till smittfrihet.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Smittspårning utförs på infektionskliniken i samarbete med smittskydd. Alla kontakter som bedöms som exponerade kontaktas och provtas. För små barn kan omedelbar förebyggande behandling bli aktuell.

Det krävs relativt nära och långvarig kontakt för att smittrisk ska föreligga. För en patient med högsmittsam tuberkulos krävs minst åtta timmars nära kontakt och för en patient med lågsmittsam tuberkulos krävs minst 40 timmars nära kontakt. Kontakter som bedöms som smittade erbjuds ofta behandling. Läs mer i smittskyddsbladen och dokumenten under Externa länkar.

Smittskyddsblad

För tuberkulos finns flera olika sorters smittskyddsblad:

  • Latent tuberkulos - läkarinformation
  • Latent tuberkulos, där behandling ges - patientinformation
  • Latent tuberkulos, där behandling inte ges - patientinformation
  • Aktiv tuberkulos - läkarinformation
  • Aktiv tuberkulos – patientinformation

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall av aktiv tuberkulos ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Latent tuberkulos är inte anmälningspliktigt.

Kostnadsfrihet

Eftersom tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer - Tuberkulos, misstänkt eller konstaterad sjukdom

Externa länkar

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (Folkhälsomyndigheten) 

Tuberkulos – Vårdprogram från SILF