Navigera till sidans huvudinnehåll

Antibiotikasmarta vårdcentraler

Antibiotikasmarta vårdcentraler

Strama Jönköping är nu igång med 2024 års upplaga av utmärkelsen "Antibiotikasmart vårdcentral". Utmärkelsen tilldelas de vårdcentraler i länet som tar ansvar för sin antibiotikaförskrivning och god hygienisk standard, bland annat genom att uppmärksamma och följa upp sina resultat.

Hur går diplomeringen till?

För att erhålla utmärkelsen "Antibiotikasmart vårdcentral" behöver fem kriterier uppfyllas under mätperioden mellan den 1 november 2023 till 31 oktober 2024.

Följande mål ska vara uppnådda vid mätperiodens slut:

  1. < 250 antibiotikarecept/1000 listade (täckningsgradsviktad data)
  2. Minst 70 % av förskriven och uthämtad antibiotika (J01 exkl. J01XX05) ska utgöras av förstahandspreparat. (Pivmecillinam, nitrofurantoin, flukloxacillin, penicillin V)
  3. Stramas uppföljningsbesök ska vara genomfört eller planerat under år 2024
  4. Självdeklaration ska vara genomförd och inlämnad senast den 30 sep. (Strama ska godkänna denna och kan begära komplettering som inlämnas senast 5 nov)
  5. Vårdhygienisk egenkontroll ska vara utförd och inlämnad senast den 31 okt

De vårdcentraler som uppfyller de fem kriterierna erhåller ett diplom och uppmärksammas i samband med den återkommande antibiotikaveckan i november. I listan till höger kan ni varje månad följa upp era resultat.

Ingen anmälan behövs men hör gärna av er om ni har frågor.