Navigera till sidans huvudinnehåll

Antibiotikasmarta vårdcentraler

Antibiotikasmarta vårdcentraler

Strama Jönköping är nu igång med 2023 års upplaga av utmärkelsen "Antibiotikasmart vårdcentral". Utmärkelsen tilldelas de vårdcentraler i länet som tar ansvar för sin antibiotikaförskrivning, bland annat genom att uppmärksamma och följa upp sina resultat.

Hur går diplomeringen till?

För att erhålla utmärkelsen "Antibiotikasmart vårdcentral" behöver fyra kriterier uppfyllas under mätperioden mellan den 1 november 2022 till 31 oktober 2023.

Följande mål ska vara uppnådda vid mätperiodens slut:

  1. < 250 antibiotikarecept/1000 listade (täckningsgradsviktad data)
  2. Minst 70 % av förskriven och uthämtad antibiotika (J01 exkl. J01XX05) ska utgöras av förstahandspreparat. (Pivmecillinam, nitrofurantoin, flukloxacillin, penicillin V)
  3. Stramas uppföljningsbesök ska vara genomfört eller planerat under år 2023
  4. Självdeklaration ska vara genomförd och inlämnad senast den 30 sep.

De vårdcentraler som uppfyller de fyra kriterierna erhåller ett diplom och uppmärksammas i samband med den återkommande antibiotikaveckan i november. I listan till höger kan ni varje månad följa upp era resultat

Ingen anmälan behövs men hör gärna av er om ni har frågor.

Instruktionsfilm Antibiotikasmarta Vårdcentraler

Antibiotikasmarta vårdcentraler from Region Jönköpings län on Vimeo.