Navigera till sidans huvudinnehåll

Beskrivning av workshop som aktivitet

Aktiviteten bygger på att först fundera över hur man själv gör i olika omvårdnadssituationer, för att därefter diskutera tillsammans med sina kollegor. Detta är en aktivitet där alla medarbetare måste vara delaktiga. Att genomföra en workshop om hygien är helt enkelt ett annorlunda sätt att lära sig på. Medarbetaren får en ökad medvetenhet om enskilda arbetssätt och förståelse för varför det är viktigt att följa hygienrutiner inom vård och omsorg. Aktiviteten förstärker goda vanor och identifierar eventuellt mindre bra vanor/beteenden som skapar möjlighet till förändring.

Hur gör man?

Aktiviteten bygger på användningen av ett dokument där ett antal påståenden presenteras. Påståendet följs av svarsalternativen alltid, aldrig eller beror på situationen. Aktiviteten leds lämpligen av enhetens hygienombud eller chef och tar ca 30-45 minuter.

  • Dela ut ett dokument till var och en.
  • Var och en fyller i det svarsalternativ som passar den enskildes arbetssätt bäst (tar oftast bara några minuter). Medarbetaren funderar över och tar ställning till hur hen vanligtvis gör i den situationen?
  • Medarbetarna delas därefter in i mindre grupper och under 15 – 20 minuter presenterar var och en för varandra vad man skrivit och varför.
  • Återsamling sker därefter för diskussion av varje påstående i helgrupp. Här ges möjligheter att diskutera olika tolkningar, olika arbetssätt och konsekvenser av dessa för vårdtagare och medarbetare. Ledaren berättar sin syn på påståendena och många går därifrån med aha- upplevelser och ökad medvetenhet om bra och mindre bra arbetssätt (beteenden/vanor).

Olika dokument

Det finns i dag flera olika ”workshop” där påståendena är anpassade efter olika verksamheter. Påståendena kan vara av mer allmän karaktär som ”jag spritar händerna före vårdtagarkontakt” eller av en mer riktad karaktär ”jag spritar händerna före jag ger ögondroppar”.

Välj det dokument som passar er verksamhet bäst eller varför inte använda en tom mall, som finns och hitta på egna mer riktade påståenden utifrån just er verksamhet.

Vid frågor

Känner ni er tveksamma eller undrar över något, ring eller maila mig gärna!
Telefon: 010-2425719
pernilla.johansson@rjl.se                                                          

Lycka till!