Navigera till sidans huvudinnehåll

Chefsutbildning i vårdhygien

Ansvaret för att verksamheten lever upp till god hygienisk standard, vilar på verksamhetschefer, funktionschefer, områdeschefer och enhetschefer.

Denna utbildning ger chefer en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

Lagkrav

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ställer krav på att verksamheten och insatserna ska vara av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker även tydliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard, vilket är naturligt även för andra jämförliga verksamheter som bedriver insatser enligt SoL och LSS. Detta innebär att lokaler, utrustning och hela verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

Vem behöver gå utbildningen?

Målgrupp för chefsutbildningen är enhetschefer, områdeschefer, funktionschefer och verksamhetschefer i verksamheter som ska tillämpa/berörs av SOSFS 2015:10 samt den nya föreskriften HSFL-FS 2022:44 gällande smittförebyggande åtgärder i vissa SoL- och LSS-verksamheter. Inom Region Jönköpings län betyder det alla vårdverksamheter inklusive de inom vårdval. För kommunal vård och omsorg innefattas: hemtjänst i ordinärt boende enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Varför behöver alla chefer gå denna utbildning?

I filmen nedan berättar Pernilla Johansson, hygienssjuksköterska Region Jönköping om utbildningen samt tre röster från deltagare i pilotutbildningen om varför utbildningen är efterlängtad och nödvändig för att minska och undvika vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg.

Klicka på bilden för att komma till filmen

imageo1vcc.png

Utbildningstillfällen

  • Onsdag 21/2 kl. 13.30-15.30
  • Torsdag 11/4 kl. 13.30-15.30

Utbildningen kommer även att hållas i september och november 2024, vi återkommer med datum.

Utbildningen är digital via Zoom

Arbetar du inom Region Jönköping - Anmälan i LoK

Arbetar du inom kommunal vård- och omsorg - Anmäl dig här

För frågor om utbildningens innehåll maila smittskydd.vardhygien@rjl.se

Varmt välkomna!