Navigera till sidans huvudinnehåll

Diskussionsfilmer för öppenvård

Här nedan finns olika filmer som visar olika vårdmoment från öppenvården. Titta på filmen tillsammans med dina arbetskamrater och diskutera efteråt vad ni såg.

Hur arbetar ni? Gör ni som ni ska?
Arbetar ni på ett vårdhygieniskt klokt sätt för att förhindra smittspridning?

Filmerna är inspelade som ett underlag för diskussioner i arbetsgruppen om arbetsättet basala hygienrutiner och klädregler. Filmen utgör inget facit om rätt eller fel.

Det är inte säkert att alla vårdmoment är korrekta!

Vaccination

Primärvårdsbesök

Fysioterapi

Akutmottagning