Navigera till sidans huvudinnehåll

Diskussionsfilmer kommunal vård och omsorg

Här nedan finns olika filmer som visar olika vård- och omsorgsmoment från kommunal vård och omsorg. Titta på filmen tillsammans med dina arbetskamrater och diskutera efteråt vad ni såg.

Hur arbetar ni? Gör ni som ni ska?
Arbetar ni på ett vårdhygieniskt klokt sätt för att förhindra smittspridning?

Filmerna är inspelade som ett underlag för diskussioner i arbetsgruppen om arbetsättet basala hygienrutiner och klädregler. Filmen utgör inget facit om rätt eller fel.

Förflyttning

Personlig vård

Påklädning

Bäddning

Spoldesinfektor

Diskdesinfektor