Navigera till sidans huvudinnehåll

Fler filmer om hygien

Här finns filmer som du som hygienobservatör/hygienombud kan visa för dina arbetskamrater. Filmerna är av både undervisande och underhållande karaktär.

Bakteriefilmen

Sagan om den rena handsken

Wash your hands - it makes sense

Basala hygienrutiner - kortfilm från SVA

Smittvägar

Handtvätt med tvål och vatten

Instruktionsfilm Basal vårdhygien Hemtjänst

Instruktionsfilm Basal vårdhygien Särskilt boende

Basala hygienrutiner och klädregler - Bildbaserad utbildning på lätt svenska

(Klicka på bilden så kommer du till filmen som är gjord av Region Västmanland.)