Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om pneumokockvaccination

Vilka erbjuds kostnadsfri pneumokockvaccination i Jönköpings län?

Alla som är 65 år eller äldre eller som tillhör en grupp som har ökad eller mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom erbjuds kostnadsfri vaccination. Dessutom ingår pneumokockvaccination i barnvaccinationsprogrammet för alla barn.

Vilket pneumokockvaccin ska ges?

Den allra största gruppen ska ges Pneumovax. Det gäller exempelvis personer som är 65 år eller äldre samt personer med hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes m.m.

För en liten grupp med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom ges istället Prevenar 20 (Apexxnar)*. Det gäller exempelvis personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, likvorläckage, cystisk fibros, cochleaimplantat och personer som saknar mjälte.

* Det 20-valenta, konjugerade vaccinet var från början godkänt för vuxna under namnet Apexxnar, men i samband med att vaccinet godkändes även för barn ändrades namnet till Prevenar20.

Läs mer om val av vaccin och olika riskgrupper här: Pneumokockvaccination.

Ska Pneumovax upprepas?

Ja, en upprepad dos Pneumovax rekommenderas nu när det gått minst fem år sedan den förra dosen. Detta är en förändring sedan Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer kom i december 2022. En upprepad dos efter fem år gäller oavsett hur många tidigare doser Pneumovax man erhållit.

Ska personer som är äldre än 75 år vaccineras?

Ja, alla personer som är 65 år eller äldre rekommenderas vaccination och erbjuds kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker i Region Jönköpings län.

Det är dock bara personer som är födda 1947 eller senare och som är 75 år (plus riskgrupper) som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet och registreras i det nationella vaccinationsregistret. En person som är född 1947 eller senare och som inte vaccineras just det år då hen fyller 75 år ingår även senare i det nationella vaccinationsprogrammet.

Hur sker rapportering till det nationella vaccinationsregistret?

Rapportering till nationella vaccinationsregistret (NVR) görs automatiskt från MittVaccin. Det är bara personer som som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet som registreras i NVR, dvs personer som är födda 1947 eller senare och som är 75 år plus vissa riskgrupper.