Navigera till sidans huvudinnehåll

Trycksaker från STRAMA som finns att beställa

Flödesschema tonsillit

Blad i A4-format. Kan beställas kostnadsfritt i Raindance.
Artikelnr: 91500500

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården

Regnbågsbroschyren. Uppdaterad 2023-10-24

Den senaste broschyren har skickats ut till alla vårdcentraler. Tyvärr kommer även detta häfte att bli ”för gammalt” under året, det rekommenderade arbetssättet är att i första hand använda den senaste upplagan som finns att nå på www.strama.se

När hjälper antibiotika? - Affisch för väntrum och mottagningsrum.

Kan beställas i Raindance med artikelnummer 91127500