Navigera till sidans huvudinnehåll

STRAMA - samverkan mot antibiotikaresistens

För Strama Jönköping innebär arbetet att sammanställa och aktivt förmedla kunskap och stödja insatser på lokal och regional nivå, i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Syftet är att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor.