Navigera till sidans huvudinnehåll

STRAMA - samverkan mot antibiotikaresistens

För Strama Jönköping innebär arbetet att sammanställa och aktivt förmedla kunskap och stödja insatser på lokal och regional nivå, i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Syftet är att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor.

Antibiotikasmarta vårdcentraler är en utmärkelsen som årligen tilldelas de vårdcentraler i länet som tar ansvar för sin antibiotikaförskrivning, bland annat genom att uppmärksamma och följa upp sina resultat.

Se denna sida för mer information Antibiotikasmarta vårdcentraler

Här följer information om Självdeklaration som är ett av målen för att bli antibiotikasmart, formulär samt info om dess två delar, journalgranskning och Stramaquiz. Hur det går nu och gått tidigare år för er vårdcentral finner ni också nedan.

Antibiotikasmarta kliniker är ett koncept som innefattar Antibiotika, Vårdhygien och Vårdrelaterade infektioner. Detta är en hjälp att på ett systematiskt sätt arbeta med mottagningens eller vårdenhetens riktlinjer, hygieniska standard och uppföljning av data från mätningar från bland annat Diver och Infektionsverktyget.