Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

STRAMA - samverkan mot antibiotikaresistens

För Strama Jönköping innebär arbetet att sammanställa och aktivt förmedla kunskap och stödja insatser på lokal och regional nivå, i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Syftet är att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor.