Navigera till sidans huvudinnehåll

E-utbildning - vaccination

Vaccinationsutbildning - influensa, pneumokocker och covid-19

Kursen ger en bra grund för alla som vaccinerar eller som svarar på frågor och ger råd om vaccin. Dessutom kan slutförd kurs användas som underlag för en verksamhetschef att ge en sjuksköterska rätt att ordinera vaccin mot influensa, covid-19 och pneumokocker till vuxna.

I höst ska vi vaccinera mot både influensa och covid-19 och dessutom mot pneumokocker. 

I filmen hör du smittskyddsläkare Malin Bengnér prata om vad kursen innehåller och varför det är viktigt att många går den.

 

Utbildningen berör följande områden:

  • hur vaccin tas fram och hur de fungerar i kroppen
  • vilka lagar och regler som styr vaccinationsprogram och ordinationsrätt
  • särskilda överväganden för vissa patientgrupper och situationer
  • injektionsteknik
  • lite extra om vaccinationer mot influensa, pneumokocker och covid-19

Kursen tar sammanlagt omkring två timmar, inklusive ett avslutande kunskapstest. Det går bra att genomföra e-utbildningen precis när det passar dig och dela gärna upp lärandet på flera tillfällen.

Anställda i Region Jönköping eller privata vårdgivare inom vårdval ska gå kursen via denna länk och logga in i LoK

Övriga (tex. kommunal vård- och omsorg) ska gå kursen via denna länk 

Läs mer om ordinationsrätt här