Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccinationer

Under 2021 ersatte MittVaccin Svevac när det gäller registering av vacciantioner. Det innebär att alla administrerade vaccin som ges i Region Jönköpings län samt inom vårdval primärvård, dokumenteras i MittVaccin. Uppdatering av vaccinsaldo ska också göras i MittVaccin.

Invånaren bokar tid och fyller i information inför vaccinationen

I MittVaccin har invånaren möjlighet att själv boka tid för vaccination, fylla i sin hälsodeklaration och få information om när nästa dos ska tas. SMS-påminnelse skickas automatiskt ut till invånaren som har bokat tid.

Rätt antal doser på rätt plats

MittVaccin har funktioner för att hålla lagersaldo uppdaterat. Det gör det enkelt att se hur många doser vaccin som finns på olika ställen i länet och säkerställa att rätt antal doser av rätt vaccin finns på rätt plats när invånaren kommer för vaccination.

Automatisk rapportering till nationella vaccinationsregistret

Via MittVaccin sker automatisk rapportering till det nationella vaccinationsregistret (NVR). Information om givna vaccinationsdoser som är registrerade i MittVaccin, går också att se i journalen via nätet på 1177.se. Informationen från MittVaccin finns även i den nationella patientöversikten (NPÖ).

Statistik

Regionalt smittskydd får tillgång till regelbunden statistik för lagersaldo och förbrukning samt vaccinationstäckning. Varje enhet har också möjlighet att få statistik över t.ex. sina bokningar och vaccinåtgång. Statistik hanteras via Diver.

Kontaktvägar för support

På FS-webben under Administration - IT-stöd - MittVaccin hittar du rekommenderade arbetssätt, utbildningar och annat som rör systemet MittVaccin

I tjänstekatalogen kan du göra följande

  • Beställning av nya enheter eller ändring av enheter
  • Beställning av ny personal eller ändrade behörigheter
  • Önskemål och förbättringsförslag
  • Frågor kring MittVaccin
    -Se först om din fråga redan finns besvarad under Frågor och Svar om MittVaccin

Tjänstekatalogen RJL

Frågor och svar om MittVaccin