Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktuella vaccinationsrekommendationer - Covid-19

Grupper som rekommenderas vaccination

Under våren 2024 rekommenderas vissa grupper en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Rekommendationen gäller från 1 mars, men huvudsakligen kommer vaccin att erbjudas via vårdcentralerna under april månad.

En vårdos i april 2024 rekommenderas till följande grupper:

  • Alla personer som är 80 år eller äldre
  • Alla personer som är 65 år eller äldre som har dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst, hemsjukvård eller motsvarande

Det ska ha gått minst tre månader sedan man tog sin senaste dos innan man vaccinerar sig med en vårdos.

Om den som nu rekommenderas en vårdos har vaccinerat sig under hösten 2023 och dessutom fått bekräftat att de haft covid-19 efter den 1 oktober kan man avstå från en vårdos.

Grupper som inte rekommenderas vaccination

Övriga personer som är  65-79 år samt vuxna personer med riskfaktorer för svår sjukdom kommer att erbjudas covid-19 vaccin under hösten 2024. 

Det finns i normala fall inga hinder för att ge en vårdos även till personer som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men i dessa fall krävs då en läkarordination. 

Val av vaccin

För närvarande finns uppdaterat Comirnaty XBB1.5 samt uppdaterat Nuvaxovid XBB1.5 tillgängligt. Dessa vaccin betraktas som likvärdiga vad gäller skyddseffekt.

För personer som är 30 år eller yngre rekommenderas endast vaccinet Comirnaty. Bakgrunden till detta är en något högre risk för hjärtmuskelinflammation hos unga individer efter vaccination med Spikevax och Nuvaxovid.

Till barn 6 månader till 4 år används särskilt vaccin i doseringen 3 mikrogram per dos. 

Till barn 5-11 år används särskilt vaccin i doseringen 10 mikrogram per dos.

Till barn 12 år och äldre används samma vaccin som till vuxna.

Samvaccination

Det går bra att ge covid-19 vaccin samtidigt med pneumokockvaccinet Pneumovax.  Comirnaty kan i regel även ges samtidigt med de flesta andra vaccin. Nuvaxovid bör dock inte ges samtidigt med adjuvanterat pneumokockvaccin (Apexxnar/Prevenar/Vaxnuvance), RS-vaccin (Abrysvo/Arexvy) eller vaccin mot bältros/vattkoppor (Zostavax/ Shingrix/Varilrix/ Varivax).

Grundvaccination

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer få en fullständig vaccination av en dos vaccin. Det behövs alltså inte längre upprepade doser i en så kallad primärvaccinationsserie.

Detta gäller inte personer med nedsatt immunförsvar, som vaccineras enligt ett särskilt schema. Se mer information under Vaccination av särskilda grupper.

Ansvar och ordination

Ansvar för att vaccinera

Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare på särskilda boenden för äldre, och patienter inskrivna i hemsjukvård. Det vill säga de personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Vårdcentralerna ansvarar för att vaccinera övriga personer.

Vem får ordinera vaccin?

Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller sjuksköterska med motsvarande utbildning inom vaccinationsområdet får ordinera vaccin mot covid-19 till de personer som ingår i Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer.

Det är verksamhetschefens ansvar att värdera och dokumentera vilken utbildning inom vaccinationsområdet är likvärdig med den som ges på specialistutbildningarna.

Vaccin till övriga personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 måste ordineras av läkare.