Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktuella vaccinationsrekommendationer

Grupper som rekommenderas vaccination

Alla personer som är över 65 år eller som har riskfaktorer för svår sjukdom rekommenderas vaccination med det senast uppdaterade vaccinet mot covid-19 inför hösten/vintern 2023. 

Uppdaterat vaccin som är bättre anpassat till de virusvarianter som cirkulerar nu kommer att levereras till Sverige senare under hösten.

Följande rekommendationerna gäller från och med 1 oktober 2023.

Personer 80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos med det senast uppdaterade vaccinet under hösten/vintern 2023. 

Personer som redan tagit en dos vaccin efter den 1 augusti 2023 anses ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men kan om så önskas ändå få en dos uppdaterat vaccin när detta finns tillgängligt. Det måste i så fall gå minst tre månader mellan doserna.

Personer 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos av det senast uppdaterade vaccinet under hösten/vintern 2023.

Personer som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 anses ha ett gott skydd mot svår sjukdom och kan avstå från vaccination förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.

Personer som redan tagit en dos vaccin efter den 1 augusti 2023 anses ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men kan om så önskas ändå få en dos uppdaterat vaccin när detta finns tillgängligt. Det måste i så fall gå minst tre månader mellan doserna.

Personer 50–64 år

För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination. Personer som aldrig tidigare vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas dock en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

En dos uppdaterat vaccin kommer att finnas tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Grupper som inte rekommenderas vaccination

För personer i åldern 18–49 år som inte tillhör riskgrupp finns ingen rekommendation om vaccination mot covid-19. En dos uppdaterat vaccin kommer dock finnas tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

För barn <18 år finns ingen rekommendation om vaccination mot covid-19. Barn med allvarlig underliggande sjukdom kan vaccineras efter individuell bedömning av ansvarig läkare.

Riskgrupper för allvarlig sjukdom

Med riskgrupper avses de grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de blir sjuka i covid-19. 

Ålder över 65 år

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. I svenska data ser man att det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt. Om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

Sjukdomar eller tillstånd

Följande sjukdomar eller tillstånd ökar risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12
 • Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
  • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom

Utöver ovanstående definierade riskgrupper kan andra personer bli aktuella för vaccination mot covid-19 efter en individuell bedömning. Det gäller personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst eller liknande, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Personer med ett nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser, se mer information under Vaccination av särskilda grupper.

Val av vaccin

För närvarande finns endast Comirnaty tillgängligt. Varken Spikevax eller Nuvaxovid går att beställa. En uppdaterad version av Comirnaty förväntas levereras till Sverige senare under hösten, exakt datum är ännu inte känt.

För personer som är 30 år eller yngre rekommenderas endast vaccinet Comirnaty. Bakgrunden till detta är en något högre risk för hjärtmuskelinflammation efter vaccination med Spikevax eller Nuvaxovid.

Till barn 6 månader till 4 år används särskilt vaccin i doseringen 3 mikrogram per dos. 

Till barn 5-11 år används särskilt vaccin i doseringen 10 mikrogram per dos.

Till barn 12 år och äldre används samma vaccin som till vuxna.

Grundvaccination

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer få en fullständig vaccination av en dos vaccin. Det behövs alltså inte längre upprepade doser i en så kallad primärvaccinationsserie.

Detta gäller inte personer med nedsatt immunförsvar, som vaccineras enligt ett särskilt schema. Se mer information under Vaccination av särskilda grupper.

Ansvar och ordination

Ansvar för att vaccinera

Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare på särskilda boenden för äldre, och patienter inskrivna i hemsjukvård. Det vill säga de personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Vårdcentralerna avsvarar för att vaccinera övriga personer.

Vem får ordinera vaccin?

Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller sjuksköterska med motsvarande utbildning inom vaccinationsområdet får ordinera vaccin mot covid-19 till vuxna.

Det är verksamhetschefens ansvar att värdera och dokumentera vilken utbildning inom vaccinationsområdet är likvärdig med den som ges på specialistutbildningarna.

Friska barn under 18 år rekommenderas inte längre vaccination. Barn med allvarliga underliggande sjukdomar kan ordineras vaccin efter individuell bedömning av läkare och i regel sker detta då via barnkliniken.