Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete

Att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vård och omsorg är en viktig del i kvalitets- och säkerhetsarbetet. Vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS har ansvar för att uppfylla kraven om god kvalitet som beskrivs i grundläggande regelverk.

Verktyget är ett hjälpmedel för strukturerad genomgång av verksamheten som ska genomföras regelbundet, förslagsvis årligen. Verktyget omfattar:

  • två checklistor för egenkontroll
  • en vägledning till respektive checklista
  • en handlingsplan som upprättas utifrån de nej-svar, som framkommer vid genomgång av checklistan.

Den ena checklistan är avsedd att användas av verksamheter som bedriver hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Den andra av verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård samt insats korttidsplats och särskilt boende enligt SoL och LSS.

Den vårdhygieniska egenkontrollen är nationellt framtagen och alla dokument finns för nedladdning via Svensk förening för Vårdhygien. (se Länkar)