Navigera till sidans huvudinnehåll

NOT-S - Nordiskt orofacialt test

NOT-S - Nordiskt orofacialt test är ett screeninginstrument för orofacial funktion.

NOT-S kan användas för att identifiera orofacial dysfunktion från tre års ålder. Det kan också visa variationen av orofaciala funktionsstörningar mellan individer och grupper. NOT-S är enkelt och screeningen kan utföras av personer med olika yrkesbakgrund. NOT-S består av en bildmanual och ett screeningformulär som finns översatt till samtliga nordiska språk samt engelska, estniska, franska, italienska, japanska, kinesiska, lettiska, portugisiska, spanska, tjeckiska, turkiska och tyska.

NOT-S har utvecklats som ett projekt utgående från Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa (NFH). Arbetsgruppen har bestått av tandläkarna Merete Bakke, Köpenhamn och Birgitta Bergendal, Jönköping, samt logopederna Anita McAllister, Linköping, Lotta Sjögreen, Göteborg och Pamela Åsten, Oslo. Validitet och reliabilitet är utvärderat av arbetsgruppen (Bakke et al, 2007) och NOT-S är normerat för barn 3-8 år (McAllister & Lundeborg, 2013).

Fler referenser till publikationer där NOT-S har använts finns på www.mun-h-center.se. Där finns också mer information om NOT-S och bildmanualen kan beställas och undersökningsformulären laddas ner.

Utvecklingen av ett gemensamt nordiskt test för en fördjupad klinisk bedömning av orofacial funktion pågår.

Referenser

Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007;31:75-84.

McAllister A, Lundeborg I. Oral sensorimotor functions in typically developing children 3 to 8 years old; assessed by the Nordic orofacial test, NOT-S. J Med Speech Lang Pathol 2013;22:51-55.