Navigera till sidans huvudinnehåll

Behandling av mukosit med Labrida BioClean®

Labrida-borsten (Labrida BioClean®) är en rengöringsborste för behandling av mukosit och mild periimplantit. Den har dessutom antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper.

Studie pågår

Vid avdelningen för parodontologi har vi stora förhoppningar om att Labrida-borsten ska bli ett användbart verktyg i vår verktygslåda i kampen mot mukosit.

Vi är idag delaktiga i en stor multicenterstudie för att utvärdera Labridas kapacitet. Tyvärr är inga resultat från den studien färdigställda än. I väntan på studieresultaten kan vi därför som specialistklinik inte förespråka Labrida-borsten.

Använda borsten

Vill man använda borsten får man förlita sig på fabrikantens bruksanvisning  https://www.straumann.com/se/en/landing/labrida.html

Rekommenderad behandling av mukosit

I dagsläget är den rekommenderade och vetenskapligt förankrade behandlingen av mukosit att plackkontrollen är god (PI < 10 %). Det är också viktigt att Labrida-borsten inte används i andra fall än rena mukositer.