Navigera till sidans huvudinnehåll

Debitering vid implantatkirurgi, Odontologiska Institutionen

Prislista för debitering av  implantatkirurgi vid Odontologiska Institutionen i Jönköping, där operationsåtgärd styrs av antalet fixturer.

Prislista för implantatkirurgi vid Odontologiska Institutionen

 • Operationsåtgärd styrs av antal fixturer vid samma operationstillfälle.
 • Om implantatoperation utförs i flera områden vid samma behandlingstillfälle debiteras merkostnad 2 000:- för varje ytterligare operationsområde.
 • Om distansoperation utförs i flera områden vid samma behandlingstillfälle debiteras merkostnad 1 000:- för varje ytterligare operationsområde.
 • Medsänd kostnadsförslag, räknas alltid med 0-karens.
 • Ange om protetik är utförd på granntänder inom två år.

Vid frågor kontakta Jessica Melin, käkkirurgiska kliniken, telefon 010-242 60 38 eller Anna Dernsjö, avdelningen för parodontologi, telefon 010-242 46 23.

Utbytesbehandling

Entandslucka

1 implantat Åtgärdskod Kostnad patient

Undersökning 108S    
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT    
Implantatoperation 1 implantat 925S

Astra

 = 9 905:-

Nobel

 = 9 905:-

Straumann

 = 9 905:-

Distansoperation Ingår i åtgärd 925S    
Vid ytterligare utbytesåtgärd vid
samma operationstillfälle
925S 

Astra 

 = 9 905:-

Nobel 

 = 9 905:-

Straumann

 = 9 905:-

Implantatkirurgi

1 implantat

  Åtgärdskod
Undersökning 108S
Röntgenundersökning               103S + panorama/CBCT
Implantatoperation 421S
Distansoperation 422S
Implantat 420
Benaugmentation 432S

2-3 implantat

  Åtgärd
Undersökning 108S
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT
Implantatoperation 423S
Distansoperation 424S
För varje ytterligare operationsområde
vid samma operationstillfälle

Öppna operationsåtgärd och lägg på:

Implantatoperation 2 000:-

Distansoperation 1 000:-

Implantat 420
Benaugmentation 432S

 

4 eller fler implantat

  Åtgärd
Undersökning 108S
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT
Implantatoperation 425S
Distansoperation 426S
För varje ytterligare operationsområde
vid samma operationstillfälle

Öppna operationsåtgärd och lägg på:

Implantatoperation 2 000:-

Distansoperation 1 000:-

Implantat 420
Benaugmentation 432S

Priser baserade på avtal

ASTRA TECH

  Komponenter Pris
OsseoSpeed EV Fixtur + täckskruv + läkdistans 2 945:-

Nobel Biocare

  Komponenter Pris

Brånemark System Mk III TiU
(1-stegs/2-stegs)

Fixtur med täckskruv + läkdistans

2 945:-

Brånemark System  Replace Select stright/tapered (1-stegs/2-stegs)

Fixtur med täckskruv + läkdistans

2 945:-
Nobel Active Fixtur + täckskruv + läkdistans 2 945:-
Nobel Parallel Fixtur + täckskruv + läkdistans 2 945:-
Zygoma Fixtur Fixtur + täckskruv + läkdistans 5 688:-

Straumann AB

  Komponenter Pris

Standard Plus/Bone Level/BLT
SLA Roxolid

Fixtur + täckskruv + läkdistans

2 945:-

NEOSS

  Komponenter Pris
ProActive Fixtur + täckskruv 2 945:-

 

Exempel på debiteringar vid implantatbehandling

(Käkkirurgiska kliniken, avdelningen för parodontologi)

1. Implantatoperation exempel regio 24, 25 och 45

Diagnos enkelsidig friändtandlöshet

2 kvadranter vid samma behandlingstillfälle

Debitering

 • 423S + 2 000:-
 • 420
 • 420
 • 420
 • 432S

Debitering distansoperation

 • 424S + 1 000:-

2. Implantatoperation exempel regio 46

Utbytesbehandling/åtgärd 421S (diagnos 5032)

Entandslucka inom position 6-6

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset)

Debitering åtgärd 421S (diagnos 5032)

 • 421S
 • 420

Debitering distansoperation

 • 422S

3. Implantatoperation exempel regio 35, 45

Utbytesbehandling/åtgärd 421S (diagnos 5032)

Entandslucka inom position 6-6

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset) (35)
 • 925S (distansoperation ingår i priset) (45)

Debitering åtgärd 421S (diagnos 5032). Åtgärd 421S kan endast användas en gång per dag.

Debitering

 • 423S + 2 000:-
 • 420
 • 420

Debitering distansoperation

 • 424S + 1 000:-

Debiering utbytesbehandling (35) och åtgärd 421S (diagnos 5032) (45)

 • 925S (distansoperation ingår i priset (35)
 • 421S (diagnos 5032) (45)

Debitering distansoperation

 • 422S (45)

4. Implantatoperation exempel regio 46 entandslucka/utbytesbehandling/åtgärd 421S (diagnos 5032). Implantatoperation exempel 2 fixturer regio 34-36

2 kvadranter vid samma behandlingstillfälle

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset) (46)
 • 423S (34-36)
 • 420
 • 420
 • 432S (eventuellt benaugmentation)

Debitering distansoperation

 • 424S (regio 34-36)

Debitering åtgärd 421S (diagnos 5032) (46) och 423S (34-36) kan ej användas samma dag.

Debitering

 • 423S + 2 000:-
 • 420
 • 420
 • 420

Debitering distansoperation

 • 424S + 1 000:-

5. Implantatoperation, 2 utbytesbehandlingar/åtgärd 421S (diagnos 5032) i samma kvadrant exempel 24, 26

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset)
 • 928S (distansoperation ingår i priset)

Debitering diagnos 5032. Åtgärd 421S kan endast användas en gång per dag.

Debitering

 • 423S
 • 420
 • 420

Debitering distansoperation

 • 424S

6. Implantatoperation hel ök och hel uk

2 helkäkar vid samma behandlingstillfälle

Debitering implantatoperation ök

 • 425S
 • 420 x 6
 • 432S

Debitering implantatoperation uk

 • 425S
 • 420 x 4

Debitering distansoperation ök

 • 426S

Debitering distansoperation uk

 • 426S

7. Implantatoperation exempel regio 35, 37

Regio 35

Diagnos 5011 enkelsidig friändtandlöshet…

Regio 37 100 %

Debitering

 • 421S (35)
 • 420 (35)
 • 432S (35)
 • 421S 100 % (37) summa mellanskillnad mellan 421S och 423S
 • 420 100 % (37)

8. Implantatoperation exempel regio 46, 47

Regio 46

Diagnos 5033 tvåtandslucka

Regio 47 100 %

Debitering

 • 421S (46)
 • 420 (46)
 • 432S (46)
 • 421S 100 % (47) summa mellanskillnad mellan 421S och 423S
 • 420 100 % (47)