Navigera till sidans huvudinnehåll

Kontakta avdelningen för endodonti

Avdelningen för endodonti kan kontaktas på olika sätt.

Telefonkonsultation

Vid frågeställningar finns det möjlighet att få en telefonskonsultation med en endodontist. Se sidan Konsultation endodonti (telefon) på intranätet för mer information.

Remiss

Orsak

 • Smärtutredning
 • Iatrogena hinder eller skador
  - filfraktur
  - perforation
  - stopp i kanalen
 • Komplicerad kanalanatomi
 • Kanalsökning
 • Apikalkirurgi

Vad ska vara med i remissen?

 • Frågeställning
  Diagnos
  Symtom
  Lämpliga anamnestiska uppgifter
  Planerad koronal restauration
  Frisktandvård

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.