Navigera till sidans huvudinnehåll

Ortodontiska krafter och fibrotomi

Ortodontiska krafter används för tandförflyttning. När tänder roterats under ortodontibehandling bör fibrotomi utföras.

Ortodontiska krafter

Tänder kan förflyttas med hjälp av ortodontiska krafter. När en kraft appliceras på en tand resorberas benet på ena sidan och pålagras successivt på den andra sidan av tanden.

Vävnadsreaktionen är av stor betydelse och har stor individuell variation. Starta behandlingen med svaga krafter för att starta ombyggnadsprocessen i benet. Vävnaden får då tid på sig till den biologiska omställning som krävs. Successivt kan sedan kraften ökas till den optimala. Om de ortodontiska krafterna är för stora skadas cellerna och vävnadsreaktionen uteblir.

Fibrotomi

Fibrotomi kan utföras på tänder som roterats under ortododontibehandlingen. Goda resultat uppnås om de transseptala fibrerna skärs av.