Navigera till sidans huvudinnehåll

Sensibilitetstest

Sensibilitetstest utförs för att utvärdera en pulpas vitalitet.

Enklast utförs testet med kyla (EndoFrost) och en elektrisk pulpatestare. Borrtest är ett invasivt ingrepp och bör därför användas när osäkerhet föreligger eller då ett annat test inte kan utföras. Uppnått svar tillsammans med anamnes, intraoralt status och röntgenologiskt status bör värderas för att ställa en korrekt diagnos.

Vid sensibilitetstest med el placeras elektroden incisalt på tanden eller på en kusp. För att undvika att angränsande tänder eller gingivan stimuleras och ger ett felvisande svar är det viktigt att regionen som testas är så torr som möjligt. Den tand som testas kan förses med ett celloidstrip för att isolera den ifrån granntänderna.

Då EndoFrost används dränks en pellet eller tork med vätskan. Denna appliceras sedan till tanden under några sekunder. Sensibilitetstest med värme anses inte vara lika tillförlitligt som ett med kyla. Uppger patienten symtom vid intag av varm mat eller dryck kan besvären provoceras med uppvärmd guttaperka eller en uppvärmd kulstoppare.

Testen kan upprepas flera gånger på flera tänder för att få en uppfattning om tändernas känslighet och för att kunna värdera svaret från den misstänkta tanden.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.