Navigera till sidans huvudinnehåll

Manualer och rutiner 1177 formulärtjänst

Skapa/beställa formulär

Kontakta förvaltningen. Ni kan inte skapa formulär själva.

Logga in

 • Logga in i systemet Formulär (1177.se)  (Siths-kort krävs)
 • Om du har medarbetaruppdrag på flera enheter var noga med att välja ”rätt” enhet vid inloggning.

Skicka enstaka formulär

 • Öppna utskicksmodulen
 • Välj fliken ”Skicka formulär”
 • Välj formulär 
  De formulär enheten har att välja på finns i rullgardinslistan.
 • Välj mottagare
  Knappa in personnummer och tryck på ”plusset”.
  Kontrollera att hen har en aktiv inloggning och aviseringar påslagna.
  Scrolla sedan längst upp på sidan för att klicka på Skicka formulär.
 • Inkorgsmeddelande
  Här kan du redigera Inkorgsmeddelandet som kommer att visas för mottagaren när hen öppnar sin inkorg. Du skriva i fritext eller klistra in en förformulerad text ni har sparad. Övriga fält på sidan behöver du inte tänka på.
 • Skicka
  Klicka på Skicka formulär

Skicka paket med ett eller flera formulär

 • Öppna utskicksmodulen

 • Välj fliken ”starta Paketutskick”

 • Välj vilket paket du vill skicka
  De formulärpaket enheten har att välja på finns i rullgardinslistan. Paketmallar skapas av förvaltningen.

 • Välj mottagare
  Knappa in personnummer och tryck på ”plusset”.
  Kontrollera att hen har en aktiv inloggning och aviseringar påslagna.

 • Om behov finns kan du redigera vilken titel som ska visas för mottagaren.

 • Välj vilket/vilka formulär som ska skickas med. Minst ett formulär måste väljas. Du kan ta bort ett valt formulär genom att klicka på krysset.

 • Ange klockslag
  Systemet föreslår alltid dagens datum för utskicket, men du kan välja att ange an annan dag. Du behöver aktivt ange en tid (klockslag) för utskicket, exempelvis om 10 minuter.

 • Scrolla längst upp på sidan för att klicka på Starta paketutskick

 • Inkorgsmeddelande
  Här syns det förformulerade meddelande som finns inlagt i paketmallen. Du kan  även redigera meddelandet vid behov. Det är detta som kommer att visas för mottagaren när hen öppnar sin inkorg. 

 • Skicka
  klicka på Starta Paketutskick

Skicka påminnelse

 • Öppna utskicksmodulen

 • Välj fliken "påminnelser"

 • Markera det/ formulär du önskar påminna om.

 • Klicka på Skicka påminnelse

 • Här kan du redigera påminnelsemeddealndet som kommer att skickas till invånarens inkorg.

 • Skicka.

Se formulärsvar

 • Öppna uppföljningssmodulen
 • Välj fliken ”Alla formulär”
 • Klicka på det formulär du vill titta på. Det är bara formulär med status "besvarad" som går att öppna.

 • Längst upp till höger ser du patientens namn och personnummer. Innehåller formuläret automatiska beräkningar så kommer dessa överst och därefter svar på frågorna.
  exempelbild av resultatsida med beräkningar

 • Om Formuläret innehåller följdfrågor kan du välja att dölja frågor som inte har visats för invånaren. Om formuläret innehåller många Ja/Nej-frågor (till exempel hälsodeklaration) kan du krympa antalet sidor genom att dölja ej visade följdfrågor.kryssruta för att visa eller dölja följdfrågor

Skriva ut eller spara fomulärsvar

 • Högerklicka på formuläret
 • Välj skriv ut
 • Välj PDF
 • Under rubriken
  ”Fler inställningar” bocka i rutan ”Bakgrundsgrafik”.
 • Skriv ut
 • Spara i mottagningens behörighetsstyrda låsta mapp. (Formulärsvar får aldrig sparas på annan plats än i en sådan mapp)
 • Döp filen till formulärets namn.


  För att skriva ut svaren på papper väljer du din lokala skrivare istället för PDF under steg 3. 

Bifoga fil med formulärsvar till Cosmic

Gallra

Gallra inkomna formulärsvar i Formulärtjänst minst var tredje månad.

 • Markera de formulär som ska gallras
 • Välj Gallra markerade.

Fram till 23:59 samma dag har du möjlighet att återta gallrade formulär. Efter 00:00 kan de inte återskapas.

 • Markera de formulär som ska återtas
 • Välj Återta gallrade markerade formulär

Skapa låst mapp för formulärsvar

Rekommenderat arbetssätt. Spara formulärsvar som bifogad fil in till Cosmic.-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Användarmanual Inera

Manualer från Inera