Navigera till sidans huvudinnehåll

Om olika typer av e-tjänster/ärendetyper

Centrala e-tjänster/ärendetyper

Under 2023 har merparten av de lokalt administerade bastjänsterna samt vissa valfria tjänster  ersätts av centralt administrerade tjänster. Nästan alla mottagningar inom specialistvården är klara.

Centralt administrerade tjänster innebär att beskrivning, villkorstext och frågor uppdateras av regional administratör. Därmed kommer villkorstexter för respektive tjänst att "flytta in" i tjänsten istället för att länka till artikelsidor på 1177.se

Bytet frigör tid och minskar ansvaret för Lokal administratör samtidigt som det säkerställer att texter och frågor är konsekvent formulerade vilket bidrar till en jämlik vård.

Lokal administratör på varje mottagning kan lägga till och redigera lokala standardsvar.

Dessa ärendetyper finns som centrala tjänster:

Beställ journalkopia
Egenremiss
Förläng sjukskrivning
Förnya hjälpmedel
Förnya recept
Skicka meddelande (ersätter Kontakta mig och i flera fall även Rådgivning/Fråga sjuksköterskan)

Beställ tid (om inte webbtidbok används)
Av- eller omboka tid (om inte webbtidbok används)

Alla mottagningar har av naturliga skäl inte alla e-tjänster. 

För primärvården kommer byte av ett antal lokala tjänster till centrala tjänster ske under 2024.

Av- och omboka tid, Boka tid

De allra flesta mottagningar erbjuder webbtidbokning kopplad direkt till sitt vårdsystem. Via webbtidbokning är det möjligt för en invånare att se sina bokade tider, avboka sin tid, omboka och boka en tid beroende av vad mottagningen erbjuder.
Invånaren ska alltid kunna se sin bokade tid och också avboka den om det av medicinska skäl inte är möjligt. Omboka och boka tid kan erbjudas efter invånarnas och mottagningens behov. Fördjupad information om Cosmic webbtidbokning.

Värde för patienten

 • Patienten väljer tid som passar.

 • Ökad tillgänglighet.

 • Kan hantera tiden för besök när det passar.

 • Bokning i mobilen.

 • SMS-påminnelse.

Värde för verksamheten

 • Färre sena återbud och minskat antal uteblivna besök.

 • Minskad tidsåtgång för bokning, ombokning och avbokning av tider.

Framgångsfaktorer webbtidbok

 • Bra resursplanering (framförhållning i schemaläggning)

 • Produktions- och kapacitetsplanering

 • Samma tider i webbtidbokning som via telefonbokning

 • Många bokningsbara tider

 • Vårdpersonal som marknadsför (pratar om) tidbokning via 1177 e-tjänsterna.

Begär intyg

Här kan invånaren lämna önskemål om att få ett intyg. Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga för invånaren att välja, till exempel körkortsintyg. Invånaren anger om det gäller förnyelse eller nytt intyg. Vid förnyelse måste man ange vem som utfärdat tidigare intyg och hur länge det nuvarande intyget gäller.

Beställ journalkopia

Här kan invånaren lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Fråga sjuksköterskan

E-tjänsten Fråga sjuksköterskan hanteras av legitimerade rådgivningssjuksköterskor hos leverantören MedHelp. (Kommer att ersättas av 1177 Direkt när tjänsten är breddinförd).

Så fungerar Fråga sjuksköterskan

Tjänsten består av ett frågeformulär i 1177 e-tjänsterna där invånare kan ställa rådgivningsfrågor. Invånaren får skriftligt svar från en sjuksköterska inom en timme, mellan kl 6.30 och 22.00. Frågor som kommer in efter kl 22.00 besvaras senast 7.30.

Det är inte möjligt att föra en dialog med sjuksköterskan, däremot kan sjuksköterskan ställa en motfråga vid behov. Om invånaren har fler frågor får personen skicka in en ny fråga.

Sjuksköterskorna använder rådgivningsstödet RGS och journalföring sker i 1177 e-tjänsters personalgränssnitt. Vid behov kan även högre medicinsk kompetens inom MedHelp nyttjas. 

Tjänsten är synlig för invånare som är 18 år och äldre och som är folkbokförda i Jönköpings län.

För invånaren marknadsförs tjänsten som en e-tjänst i 1177. Invånaren kan inte se att det är en extern leverantör som svarar på frågorna. Flera landsting i Sverige, bland annat Stockholm använder MedHelp som leverantör för sjukvårdsrådgivning via 1177 på samma sätt.

Ärendemottagaren fördelar ärendet till sig själv eller en annan sjuksköterska. Sjuksköterskan besvarar ärendet och kan vid behov även ställa en motfråga. Invånaren får en avisering via SMS eller e-post när svaret levererats och kan logga in för att läsa sitt svar.

Förnya hjälpmedel

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagningen. Invånaren anger produktnamn och eventuell storlek, åtgång per dygn och antal förpackningar. 

Förnya recept

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya recept som är förskrivna på mottagningen. I dagsläget är inga uppgifter förifyllda.

Kontakta mig / Skicka meddelande

Kontakta mig

Här kan invånaren lämna önskemål om att bli kontaktad. Önskemålet kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad. Kontakta mig finns än så länge kvar inom Primärvården.

Skicka meddelande

Inom Specialistvården är denna ersatt av Skicka meddelande. I tjänsten Skicka meddelande kan invånaren ställa en fråga, be om råd eller helt enkelt skriva ett meddelande till mottagningen. Invånaren kan lämna önskemål om vem man vill ha kontakt med. Invånaren får svar på sitt meddelande i sin inkorg i e-tjänsterna.  

Lämna synpunkter och klagomål 

En tjänst där invånaren ges möjlighet att på ett strukturerat sätt lämna synpunkter på sin vård. Invånaren når tjänsten från respektive mottagning samt från sin startsida i inloggat läge på 1177.

Invånaren har möjlighet att välja om hen vill lämna sin synpunkt direkt till berörd mottagning eller till Patientnämnden. Ärendetypen beställs av regional adminiistratör och administreras nationellt.

Egen, lokal ärendetyp

En mottagning kan även skapa en helt egen, lokal, e-tjänst (ärendetyp) utifrån mottagningens behov.  Lokala tjänster skapas och underhålls av mottagningens lokala administratör.

Exempel på lokala ärendetyper:

 • Frågor inför resevaccination
 • Frågor inför barnlöshetsutredning
 • Ansökan om LSS-stöd

Övriga tjänster som invånaren når via sin startsida

Läkemedelstjänster

Information om invånarens elektroniska recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. Uppgifterna hämtas från E-hälsomyndigheten.

Hjälpmedel

Via tjänsten Hjälpmedel kan invånaren beställa förskrivna förbrukningsprodukter.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Här kan invånaren följa sina uppgifter om högkostnadsskydd för läkemedel och vissa förbrukningsartiklar. Uppgifterna hämtas från Högkostnadsdatabasen hos E-hälsomyndigheten.

Högkostnadsskydd för öppenvård

Denna tjänst är under utveckling och kommer att publiceras under våren 2024. I denna tjänst kan invånaren följa sina uppgifter om högkostnadsskydd för öppenvård. När frikort har uppnåtts kommer det att finnas här som ett digitalt frikort, men även skriva ut det.

Vårdval / listning

Invånaren kan göra sitt val av vårdcentral i region Jönköpings län och också inom Östergötland och Kalmar. 

Stöd och behandling

Digital behandling via 1177. Empelvis en KBT-behandling för ångest, stress. Fördjupad information om Stöd och behandling.