Navigera till sidans huvudinnehåll

Sökord och verksamheter som inte visas i 1177 Journalen

Här får du en översikt över de sökord som är undantagna från att visas i 1177 Journalen samt vilka verksamheter som inte visar någon information till 1177 Journalen.

Tillgången till information i 1177 Journalen kan begränsas genom sekretessbedömning (med stöd av offentlighets- och sekretesslagen). När och hur en begränsad direktåtkomst ska göras får bedömas i varje enskilt fall. För dessa ändamål finns speciella sökord i journalsystemen som är undantagna från att visas för patienten/invånaren i 1177 Journalen.

Observera att vid utskrift/utlämning av journalkopia kommer all journalinformation med, även det som inte visas i 1177 Journalen. Det är viktigt med menprövning innan utlämning av journalkopia. Vid menprövning görs en bedömning av om det finns risk att patienten eller tredje person lider men av att patienten tar del av journalinformationen.

Undantagna sökord

  • Tidiga hypoteser
  • Våldsutsatt
  • Tredje person
  • Oro för att barn far illa (journalmall)

I Obstetrix finns sökorden valbara under menyvalet "Undantag från e-tjänster".

Detaljerad information om hur de undantagna sökorden ska hanteras i Cosmic finns att läsa under Skyddad journaldata för patient via 1177 Journalen.

Undantagna verksamheter

Följande verksamheter är undantagna från att visa journalanteckningar till 1177 Journalen:

  • Barnahus
  • LSS-verksamhet
  • Rättpsykiatrin