Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd vid införande av 1177 e-tjänster

För att aktivera 1177 e-tjänster behöver det först finnas en vårdenhet med samma namn i HSA-katalogen.

Minst en, gärna flera personer på enheten behöver utbildas till lokal administratör. 

Aktivera en vårdenhet i 1177 e-tjänster

 • Fyll i formuläret "Aktivera enhet" som skickas till förvaltningen för 1177 e-tjänster.

 • Förvaltning för 1177 e-tjänster:
  • aktiverar den nya enheten och delar ut behörighet till enhetens lokala administratör
  • delar ut de centralt administrerade tjänster som enheten behöver 
  • förbereder de centralt administrerade tjänsterna Synpunkter och klagomål på vården samt Boka tid och Av- och omboka tid.
 • Enhetens lokala administratör:
  • gör inställningar för den nya enheten.
  • aktiverar de centrala ärendetyper som delats ut och lägger in eventuella lokala standardsvar
  • skapar och aktiverar eventuella lokala ärendetyper 
  • delar ut behörigheter för enhetens personal.
  • öppnar det geografiska betjäningsområdet för hela landet.

Aktivera webbtidbok

 • Beställ sammankoppling av ert vårdsystem och 1177 e-tjänsterna (så kallad Takning) genom ett ärende i Tjänstekatalogen till systemförvaltare av ert vårdsystem.
 • När sammankoppling är färdig kan lokal administratör för 1177 e-tjänsterna på enheten konfigurera och aktivera de centralt administrerade ärendetyperna för tidsbokning. (Dessa ska redan finnas utdelade till mottagningen, skulle de inte finnas kontakta systemförvaltare för 1177 e-tjänsterna via Tjänstekatalogen.)

Inaktivera en vårdenhet i 1177 e-tjänsterna

 • Kontakta förvaltning och begär inaktivering av centrala ärendetyper.
 • Inaktivera lokala ärendetyper så att det inte kommer in nya ärenden.
 • Hantera alla inkomna ärenden eller ärenden som inte är avslutade, fördela, besvara och avsluta. Vänta några dagar och kontrollera sedan att inga frågor eller svar har kommit in från invånare.
 • Stäng ner enheten (Geografiskt betjäningsområde i Inställningar) och ta bort medarbetarnas behörigheter. Låt endast behörighet för en eller två lokala administratörer ligga kvar.
 • Fyll i formuläret "Inaktivera enhet" som skickas till förvaltningen för 1177 e-tjänster.
 • Tänk också på att ändra eventuella länkar till enhetens 1177 e-tjänster  och eventuella direktlänkar från vårdenhetens webbsida på plus.rjl.se till ärendetyperna i 1177 e-tjänster.
 • Förvaltningen återkopplar när enheten är inaktiverad.

Aktivera eller inaktivera mottagningens kontaktsida

När du aktiverar eller inaktiverar en vårdenhet i 1177 e-tjänsterna - tänk också på att ändra i HSA-CDA så att vårdenhetens kontaktsida visas eller tas bort på 1177.se

De uppgifter som finns om er mottagning/enhet i HSA-katalogen styr vad som visas på kontaktsidan på 1177.se.

Det är enhetens HSA-administratör som lägger in uppgifter i HSA-CDA. Om kontaktsidor på 1177.se (HSA-CDA)