Navigera till sidans huvudinnehåll

Support 1177 Journalen

Här beskrivs vilka kontaktvägar som gäller för 1177 Journalen, dels för invånare/patienter (så att ni kan hänvisa dem rätt om ni får frågor), dels för vårdpersonal. 

Support för invånare/patienter

Patient som vill felanmäla, behöver support eller vill lämna synpunkter på tjänsten:

  • Hänvisa patienten till 1177 e-tjänsters nationella supportnummer, 0770-72 00 00 (kl 06:00 - 22:00 alla dagar). Det finns även ett supportformulär på 1177.se för den som vill kontakta supporten digitalt.

Patient som vill försegla sin journal:

  • Om patienten inte själv kan eller vill försegla själv i inloggat läge i 1177 Journalen, eller om förseglingen endast ska gälla en specifik vårdenhet, hänvisas patienten till Region Jönköpings läns kontaktcenter, 010-241 00 00 (dygnet runt).

Patient som tycker att informationen i sin journal inte stämmer:

  • Hänvisa patienten till den mottagning som skrivit informationen.

Support för vårdpersonal