Navigera till sidans huvudinnehåll

Villkorstexter i e-tjänsterna

Vad är en villkorstext?

Innan invånaren kan använda en e-tjänst läser hen en kort beskrivning av tjänsten och en så kallad villkorstext med information och villkor för att använda just den tjänsten. I en villkorstext handlar det om en balans mellan innehållet vad läsaren vill veta, vad vi är skyldiga att informera om och hur mycket läsaren egentligen orkar läsa.

I villkorstexterna för 1177 e-tjänster försöker vi hålla oss till vad som är viktigast för invånaren att veta för att förstå vad hen kan använda e-tjänsten till. För mer information länkar vi till information på 1177.se.

För våra invånare är det viktigt att texterna är uppdaterade för att de ska kunna få så mycket information som de vill ha och behöver för att känna sig trygga med att använda e-tjänsten istället för att ringa mottagningen med sitt ärende eller sina frågor.

I de centralt administrerade ärendetyperna är villkorstexten låst, innehållet uppdateras av förvalningen för 1177 e-tjänster. 

Delar i villkorstexterna länkas vidare

För lokalt administrerade ärendetyper finns generell text som i princip är lika för alla e-tjänster att läsa på 1177.se

Denna text uppdateras av en kommunikatör på kommunikationsavdelningen. För att invånaren ska kunna ta del av all den information som berör tjänsten är det viktigt att länkarna i villkorstexterna är korrekta.

Här hittar du regionens villkorstexter

Villkorstexter och standardsvar för olika ärendetyper

Du som lokal administratör kan kopiera både text och länk som du sedan bara klistrar in i beskrivning och villkorstexten för er lokala Ärendetyp (e-tjänst). 

Så här gör du

När du skriver beskrivning och villkorstexter för 1177 e-tjänsterna på 1177.se gör du det i formatet html, ett format för webbsidor där det fungerar bra att lägga in länkar.

Det du behöver tänka på när du reviderar en text är att

  • du skriver beskrivningen i vanlig löpande text.
  • du skriver villkorstexten i punktform. 
  • en enter-tryckning ger dubbla radbrytningar i html. För enkel radbrytning använder du shift + enter.
  • för att det ska bli en punktlista i html ska du alltid använda enter.
  • Länkar som finns med i texten som du klipper ut från intranätet och klistrar in i fältet för villkorstext ska fungera med automatik. Om du gör en länk direkt i fältet så skriv in den text som ska vara länkad och markera den. Klicka sedan på länkverktyget i verktygsfältet och fyll i URL (länkadress) i dialogrutan som kommer upp.

I användarmanualen för lokala administratörer under rubriken Ärendetyper och Inställningar hittar du hur verktyget fungerar för villkorstexter.

Kom ihåg att alltid själv logga in som invånare och kolla texten efter att du har uppdaterat och kolla att alla länkar fungerar som de ska.

Använd gärna Kommunikationsriktlinjer för 1177 e-tjänster som stöd när du redigerar text i e-tjänsterna.