Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om MittVaccin

Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga i frågor och svar nedan, ställ frågan via Tjänstekatalogen

 

Vad visas i MittVaccin App? (2022-11-17)

Inga vaccinationer som genomförts i Region Jönköpings län eller någon av de privata vårdgivare samt kommuner som är anslutna till MittVaccin via Region Jönköpings län visas upp i MittVaccin App (beslut togs i oktober 2022). Detta på grund av att MittVaccin App inte hanterar försegling av journaler via nationella tjänster.

Invånaren kan läsa all information om registrerade vaccinationer i Journalen via nätet på 1177.se

Saknar batchnummer på Varilrix? (2022-11-17)

Varilrix har ett batchnummer på ytterförpackningen (vaccin + spädningsvätska) som ska anges. Själva vaccinflaskan har ett annat batchnummer, detta ska inte anges.

 

Ska de vaccin som finns i MittVaccin också dokumenteras i Cosmic? t.ex. resevaccin?

Nej, ni behöver inte dokumentera detta även i Cosmic. MittVaccin är vårt journalsystem för vaccinationer, det räcker att skriva där. I Cosmic skapas en kontakt för att kunna hantera patienten i kassan och ta betalt för vaccinationen.

Vaccinera patient över 50 år mot TBE?

För att varningar och intervall ska visas rätt behöver man lägga till det vaccin som heter FSME Immun Vuxen och det som heter FSME Immun över 50 år i sitt saldo (dessa delar sedan på antalet doser i saldot).

När man sedan vaccinerar, välj FSME Immun Vuxen. Under intervall väljer sedan MittVaccin automatiskt över 50 år/under 50 år utifrån patientens ålder.

se länk till höger för mer info.

Vaccinet som vi har i vaccinsaldot syns inte i snabbvaccinering? 

När man lägger till vaccin i vaccinsaldot behöver man gå till Mottgningens vaccin och klicka på pennan till höger om vaccinet. Bocka i rutan för Snabbvaccin och Spara. Mer info om detta finns i manualen Hantera vaccin och vaccinsaldo.

Samordningsnummer istället för A-nummer? (2021-11-18)

För de patienter som behöver ett covid-bevis och har fått sin vaccination registrerad på a-nummer kan man i MittVaccin göra om a-numret till samordningsnumret. 

De patienter som hör av sig till vaccinerande enhet för att få sina vaccinationer registrerade på sitt samordningsnummer, ändra till deras samordningsnummer via knappen "ändra personuppgifter".

Behörigheter

Behörigheter till MittVaccin beställs via tjänstekatalogen. Tänk också på att avbeställa behörigheter när personal slutar.

Hälsodeklarationer

Välj hälsodeklaration utifrån vilken vaccination som ska ges.

När ni registrerar i MittVaccin kan ni välja vilken hälsodeklaration som fylls i vid respektive vaccinationstillfälle.

När ni använder bokningen i MittVaccin kan ni styra vilken hälsodeklaration som ska användas för vilka besökskategorier.

Fylla i hälsodeklaration via webben (ej bokad tid): Vid drop-in kommer det finnas 1 förvald hälsodeklaration som gäller för alla drop-in-besök, d.v.s. om patienten fyller i hälsodeklarationen via webben. Just nu är det hälsodeklarationen för ”influensa samt covid-19” som används för detta.

Patienter som ska betala för sin vaccination

Motsvarande arbetssätt som ni har idag används. D.v.s. det som ni idag registrerar i Svevac kommer i fortsättningen registreras i MittVaccin. Den registrering som ni gör i Cosmic för att patienten ska betala/faktureras gör ni på samma sätt som tidigare.

Svevac

Alla vaccinationer som görs inom region Jönköpings Län samt privata vårdgivare inom vårdval ska dokumenteras i MittVaccin från 2021-12-01.

Dokumentation/ändringar i Svevac kommer inte längre kunna göras i Region Jönköpings län från 2021-12-31. Tidigare dokumenterade vaccinationer har importerats in i MittVaccin från Svevac under våren 2022.

Läsrätt finns kvar till Svevac fram till 2022-12-31.