Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om MittVaccin

Hittar du inte svar på din fråga i frågor och svar nedan, ställ frågan via Tjänstekatalogen

Hur hittar jag MittVaccin Journal?

Du behöver inte gå via Cosmic för att logga in i MittVaccin. MittVaccin journal är ett webb-baserat system. Länken till mIttVaccin är https://mvjournal.mittvaccin.se och sparas med fördel som favorit i din webbläsare. MittVaccin Journal finns även under Mina system på intranätet och Externa applikationer i Cosmic.

Varför går det inte logga in med BankId eller sms-kod?

Regionen har valt att det endast ska gå att logga in med SITHS-kort då det är det regionen använder som säkerhetslösning.

Jag kan inte logga in igen? 

Efter att man har blivit automatiskt utloggad eller loggat ut ur MittVaccin Journal så kan man inte logga in igen i samma webbläsare. Följande text visas" Din webbläsare kan hålla kvar information även efter utloggningen. Du behöver därför stänga samtliga öppna webbläsarfönster för att kunna logga in med ditt SITHS-kort igen."
Alla fönster som tillhör samma webbläsare (t.ex. google chrome eller microsoft edge) behöver stängas. Tips! Om du har flikar/sidor som du vill kunna behålla öppna, välj olika webbläsare till dessa och till MittVaccin Journal.

Hur loggar jag in på annan enhet eller byter till annan roll? 

Du behöver inte logga ut ur MittVaccin för att växla uppdrag. Håll markören över inloggat uppdrag uppe till höger och välj Växla uppdrag eller klicka på Inställningar och välj Växla uppdrag i Menyn till vänster. Du får då upp en lista över dina uppdrag. Klicka på Välj vid det uppdrag du vill byta till. 

Finns det en elevmiljö för MittVaccin?

Tyvärr finns ingen elevmiljö för MittVaccin utan för utbildning hänvisar vi till e-learningfilmer och manualer. 

Vaccin som finns i vaccinsaldot är inte valbart snabbvaccinering? 

När man lägger till vaccin i vaccinsaldot behöver man gå till Mottgningens vaccin och klicka på pennan till höger om vaccinet. Bocka i rutan för Snabbvaccin och Spara. Mer info om detta finns i manualen Hantera vaccin och vaccinsaldo.

Vaccin är inte valbart när vi ska lägga till nytt vaccin under Mottagningens vaccin?

Om ett vaccin saknas i urvalet när du ska lägga till det under Mottagningens vaccin måste regionsens administratörer för Mittvaccin lägga till det i enhetens urval. Lägg ett ärende i Tjänstekatalogen så får du hjälp så fort som möjligt.

Saknar batchnummer på Varilrix? (2022-11-17)

Varilrix har ett batchnummer på ytterförpackningen (vaccin + spädningsvätska) som ska anges. Själva vaccinflaskan har ett annat batchnummer, detta ska inte anges.

Vad visas i MittVaccin App? (2022-11-17)

Inga vaccinationer som genomförts i Region Jönköpings län eller någon av de privata vårdgivare samt kommuner som är anslutna till MittVaccin via Region Jönköpings län visas upp i MittVaccin App (beslut togs i oktober 2022). Detta på grund av att MittVaccin App inte hanterar försegling av journaler via nationella tjänster.

Invånaren kan läsa all information om registrerade vaccinationer i Journalen via nätet på 1177.se

Samordningsnummer istället för A-nummer? (2021-11-18)

För de patienter som har fått sin vaccination registrerad på a-nummer kan man i MittVaccin göra om a-numret till samordningsnummer. 

De patienter som hör av sig till vaccinerande enhet för att få sina vaccinationer registrerade på sitt samordningsnummer, ändra till deras samordningsnummer via knappen Ändra personuppgifter.

Hur fungerar det för patienter med reservnummer?

Patienter med reservnummer kan inte boka tid eller fylla i hälsodeklaration i webbtidboken i MittVaccin.

I MittVaccin Journal kan man lägga till en patient med reservnummer under Lägg till ny kund. Högst upp finns valet Lägg till kund med reservnummer. Patienten kan sedan hanteras som en vanlig patient i MittVaccin Journal, dvs kan få en bokad tid, få sms-bekräftelse (om man har angett mobilnummer) etc.

Patient med reservnummer kan omboka och avboka sin tid via webben.
Se mer information om hur man lägger till patient med reservnummer i manualen Sök och lägg till kund.

Hur fungerar det för patienter med skyddad identitet?

MittVaccin hämtar patientuppgifter från en nationell tjänst (Ineras PU-tjänst) och därifrån kommer det tydligt att synas om patienten har skyddade personuppgifter. Patienter med skyddad identitet ska inte boka sin tid digitalt eftersom de inte ska uppge sina kontaktuppgifter. Dessa patienter kan bokas infrån MittVaccin Journal.

När du lägger till en patient som har skyddad identitet hämtas inga
uppgifter från PU-tjänsten. Texten ”Denna kunds information kan ej visas pga.
skyddade personuppgifter” visas och patienten får texten Skyddad som för- och efternamn. Uppgifter om telefonnummer, mailadress och adress får inte
anges. 

Hur ser det ut om patienten har spärrat sin journal?

MittVaccin är anslutet till nationell spärrtjänst och samma gäller för MittVaccin som för övriga journalsystem. Dvs information från de enheter/vårdgivare som patienten har valt att spärra visas inte i sammanhållen journalföring. 

Hur hittar jag vaccinationer från andra vårdgivare i MittVaccin?

Alla vaccinationer som är registrerade i MittVaccin av annan vårdgivare syns via sammanhållen journalföring.

Gör så här:

I vyn Visa kund under Personuppgifter finns en knapp som heter Sam. Journalföring. Om det finns vaccinationer från andra vårdgivare så visas det med en siffra på knappen. 

Klicka på knappen och inhämta samtycke från patienten. Klicka i rutan och klicka på Hämta. Klicka på Gå till Visa kund.

Vaccinationer som är registrerade i MittVaccin av andra vårdgivare (markeras med ett rött moln) visas nu tillsammans med de vaccinationer som är registrerade hos din vårdgivare tills du stänger patienten. Samtycket gäller i 24 timmar om du behöver gå in och titta igen. För att se detaljer om en viss vaccination, klicka på datum för den dos du vill titta på.

Visas givna vacciner i NPÖ/JvN?

Ja sedan 2021-04-25 skickar MittVaccin information till Nationella patientöversikten (NPÖ) samt till Journalen via Nätet (JvN). 

Hur ofta sker rapportering till NVR (Nationella vaccinationsregistret)?

Sker automatiskt från MittVaccin varje dygn (på natten). Detta kan ändras om FHM begär informationen med annat intervall.

Hur ska doser givna i annat land eller annan region registreras?

För patienter som har fått vaccin i annat land eller annan region ska doserna inte registreras med batchnummer i MittVaccin. Dvs det ska inte se ut som att dosen är given i Region Jönköpings län (eller privat vårdgivare inom vårt län) och vi ska heller inte skicka dessa doser till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Rekommendationen är att den tidigare givna vaccinationen i så fall registreras som tidigare vaccination i MittVaccin samt med extra kommentar med ytterligare information, t.ex. att det är en dos från annat land. Registreringen som historik är för att det i MittVaccin ska synas hela patientens vaccinationshistorik. 

Ska de vaccinationer som registreras i MittVaccin även dokumenteras i Cosmic? 

Nej, ni behöver inte dokumentera detta även i Cosmic. MittVaccin är vårt journalsystem för vaccinationer, det räcker att skriva där. I Cosmic skapas en kontakt för att kunna hantera patienten i kassan och ta betalt för vaccinationen.

Kan man skriva ut vilka vaccin patienten har fått från MittVaccin? 

Du som kan skriva ut behöver ha rollen, Sjuksköterska, Sjuksköterska med ordinationsrätt, läkare eller Vårdadministratör.

Sök upp patienten och klicka på Skriv ut historik alternativt Skriv ut journal. Ange orsak till utskriften. 

Båda utskrifterna visar vilket vaccin patienten har fått samt datum, medan Skriv ut journal innehåller mer detaljer om vaccinationen inkl. besvarad hälsodeklaration och batchnummer.