Navigera till sidans huvudinnehåll

Om webbplatsen 1177.se

1177.se är Region Jönköpings läns webbplats och källa för patientinformation. Informationen ska rikta sig direkt till invånare, patienter och närstående.

Nyttan med att ha all information samlad är att den alltid är tillgänglig och bidrar till att patienter/invånare kan ta del av samma information.

Allt regionalt innehåll på 1177.se ska vara faktagranskat, relevant och följa riktlinjerna för webbplatsen. Därför arbetar redaktörer och faktagranskare tillsammans utifrån särskilda processer när innehåll tas fram och förvaltas.

Webbplatsen 1177.se

Så här kan webbplatsen 1177.se se ut. Startsidan ändrar sig kontinuerligt, beroende på vad som är aktuellt. Många besökare söker och hittar direkt till det innehåll man är intresserad av, utan att passera startsidan.

Riktlinjer för innehåll på 1177.se

Region Jönköpings läns riktlinjer för innehåll på 1177.se följer nationella riktlinjer, och med komplettering av riktlinjer för regionalt innehåll.

Här kan du se vilka riktlinjer som gäller:

Önskemål om nytt innehåll

Om du har information du vill ha med på 1177.se - gör så här:

 1. Kontrollera om informationen redan finns på 1177.se. Om inte - kontakta 1177-redaktionen och beskriv ditt önskemål och patientens/invånarens behov. Bifoga information (t ex texter, trycksaker, kallelser och annat underlag) för att underlätta bedömning samt vem som kommer vara er kontaktperson.
 2. 1177-redaktionen tar emot ditt önskemål om uppdrag och bedömer om förfrågningen överensstämmer med uppdraget som redaktionen har. Om uppdraget är genomförbart tittar redaktionen på uppdraget i jämförelse med andra uppdrag och förfrågningar för att se på prioriteringsordning och tidsplanering.
 3. Du får en återkoppling med ett besked och eventuella frågor.
 4. Innan produktion av information för 1177.se påbörjas är det viktigt att du läser igenom riktlinjer för innehållet på 1177: Riktlinjer för innehåll på 1177.se

Bedömning

För varje önskemål om nytt innehåll på 1177.se kontrollerar 1177-redaktören först att innehållet uppfyller kriterierna för regionalt innehåll på 1177.se.

Bedömning görs innan ett beslut tas. Faktorer som påverkar beslut om produktion är exempelvis:

 • Ämnets relevans i relation till varumärket 1177 och uppdraget
 • Vilka effekter det efterfrågade innehållet förväntas få
 • Hur omfattande innehållet är (avgränsning, informationsdjup mm)
 • Målgrupp

Redaktören inventerar också vilken information som redan finns inom samma ämne på 1177.se.

Efter inventeringen finns de här möjligheterna:

 • Samma eller motsvarande innehåll finns i nationella texter på 1177.se: Inget nytt innehåll tas fram.
 • Liknande innehåll om samma ämne finns på en nationell sida: Redaktören kompletterar i första hand den nationella texten med regional information. På så vis blir informationen mer jämlik i hela Sverige.
 • Det finns inget innehåll om ämnet på 1177.se eller så är den regionala informationen omfattande: Då kan man behöva skapa en ny regional sida.

1177-redaktören bestämmer, utifrån varje fall, vilket format som passar bäst på 1177.se.

1177-redaktören och faktagranskaren kommer också överens om en tidsplan. Det ska finnas tid till att skriva, granska innehåll och språk, publicera och eventuellt kommunicera vidare till målgruppen.

Innehållet kan behöva anpassas till fler målgrupper och format 

Ibland kan informationen behöva anpassas till fler målgrupper och format. Till exempel för att nå personer med ett annat modersmål eller personer som behöver få informationen på lätt svenska. 

På 1177.se kan de här formaten vara aktuella: 

 • lätt svenska
 • översättningar
 • teckenspråk
 • film

Redaktören för 1177.se och faktagranskaren diskuterar först finansiering och tidsplan innan några fler format tas fram.

Synpunkter och önskemål om nationellt innehåll

Har du en synpunkt på nationellt innehåll på 1177.se, det vill säga innehåll som gäller hela landet? Eller saknar du innehåll som borde vara nationellt? Då kan du kontakta Inera som ansvarar för det nationella innehållet på webbplatsen. Använd formulären för förbättringsförslag för att skicka in din synpunkt.  

Har du synpunkter på befintligt innehåll på 1177.se kan du lämna dem här:

Är du osäker på om innehållet borde vara nationellt eller regionalt? Kontakta Region Jönköpings läns 1177-redaktion via e-post

Skriva och ta fram innehåll

Faktagranskaren skickar över ett faktaunderlag till redaktören.

Redaktören utgår från underlaget när hen skriver den regionala texten till 1177.se och anpassar texten enligt riktlinjerna för webbplatsen. 

Innehåll på 1177.se ska följa de här riktlinjerna:  

Därefter granskar faktagranskaren all fakta så att innehållet är korrekt.  

Minst en redaktör för 1177.se kontrolläser texten när den börjar bli klar. Texten publiceras när både faktagranskare och redaktör är nöjda med innehållet. 

Samarbetet mellan faktagranskaren och redaktören

För att innehållet ska bli så bra som möjligt är det viktigt med tydliga roller och ett gott samarbete mellan faktagranskare och redaktör.   

Faktagranskaren ansvarar för fakta 

Faktagranskaren har kunskap om ämnet, granskar fakta och ansvarar för att innehållet stämmer. Hen ansvarar för att innehållet är aktuellt och ger invånaren den information som hen behöver.  

I början av sitt uppdrag får faktagranskaren en skriftlig beskrivning av vad det innebär att vara faktagranskare på 1177.se. 

Redaktören ansvarar för formuleringarna i texten 

Redaktören för 1177.se ansvarar för språket i texterna och ser till att texten är anpassad för målgruppen. Redaktören ser till att texten följer lagar och riktlinjer kring tillgänglighet, klarspråk och 1177.se. 

Förvaltning av innehållet

Innehåll som finns på 1177.se behöver förvaltas för att hållas uppdaterat, relevant och korrekt.

Förvaltningen sker löpande utifrån ett tidsintervall:

 • Det vanligaste tidsintervallet för att granska fakta och innehåll är 1–3 år. Tiden beror på vad innehållet handlar om. När det är dags får faktagranskaren ett mejl från Region Jönköpings läns redaktion för 1177.se. Faktagranskaren behöver då avsätta tid för att granska innehållet så det fortfarande stämmer.
 • Om fakta behöver ändras eller inte stämmer före nästa planerade översyn, kontaktar faktagranskaren Region Jönköpings läns redaktion för 1177.se. Då uppdaterar redaktionen informationen.
 • En faktagranskare som slutar eller byter tjänst ansvarar för att meddela Region Jönköpings läns redaktion för 1177.se vem som efterträder rollen. Då uppdaterar redaktören sidan med namnet på den nya faktagranskaren.

Material som inte granskas tas till slut bort från 1177.se.

Information till dig som är granskare

Här kan du som är granskare för en regional sida eller tillägg på 1177.se läsa om hur du t ex gör vid ändringar eller en revidering:

Instruktioner för dig som är granskare på 1177.se