Navigera till sidans huvudinnehåll

Clostridioides difficile infektion (CDI) - vårdhygieniska riktlinjer

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Clostridioides difficile (C.diff) är en sporbildande tarmbakterie som kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och därigenom lätt spridas i vårdmiljö. Bakterien kan bilda gifter, toxiner, som irriterar tarmslemhinnan.

Många personer, främst barn, har bakterien i tarmen utan att visa tecken till sjukdom. Om man behandlas med antibiotika rubbas den normala bakteriefloran i tarmen med ökad möjlighet för C.diff att växa till. Om bakterien dessutom är toxinbildande kan vårdtagaren drabbas av diarré av varierande svårighetsgrad.

 

CDI är en så kallad fekal-oral smitta vilket innebär att bakteriens sporer kommer  in i magtarmkanalen via munnen. Symtomen börjar vanligen under pågående antibiotikabehandling men kan även debutera efter en avslutad kur. Om personen vårdas på sjukhus eller bor på särskilt boende kan andra vårdtagare smittas. Risken att smittas är störst för den som behandlas med antibiotika.

 

Följande riktlinjer gäller även för patienter där provsvaret visar på fynd av C.diff som inte bildar toxiner.

Riskfaktorer

 • antibiotikabehandling
 • hög ålder
 • tidigare infektion med C.diff
 • nedsatt immunförsvar

 

Vid alla former av diarré riskerar man spridning av tarmbakterier.

Vårdtagare räknas som inte smittsamma efter 48 timmars symtomfrihet.

Skärpta hygienrutiner

Vid vårdtagarnära arbete vid misstänkt eller konstaterad CDI ska all personal tillämpa skärpta hygienrutiner:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten efter vårdtagarkontakt eller kontakt med ytor och föremål i vårdtagarens närhet. Händerna torkas torra och därefter utförs handdesinfektion.
 • Använd långärmat plastförkläde vid nära vårdtagarkontakt och bäddning.
 • Använd både handskar och långärmat plastförkläde vid kontakt med diarré.
 • Punktdesinfektera med Incidin eller Actichlor Plus.
 • Håll dörren till vårdrummet stängd och ta bara in nödvändig utrustning och materiel.

Clostridiebakteriens sporer avdödas inte av handsprit. Därför är den mekaniska rengöringen, tvättningen, av händer mycket viktig före användningen av handsprit.

Vårdtagarens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handtvätt med tvål och vatten före måltid och efter toalettbesök. Hjälp vårdtagare som inte klarar att sköta handhygienen.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med CDI ska vårdas på eget rum med egen toalett och dusch tills 48 timmar gått efter sista symtom. Så länge diarréerna pågår ska vårdtagaren inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen. Använd symtomlista för hjälp att räkna timmarna. Plocka undan materiel som inte behövs på rummet.

Mat- och diskhantering

Vårdtagare med CDI ska serveras maten. Hantera porslin och matbrickor som vanligt.

Städning, rengöring och desinfektion

Incidin är ett spordödande desinfektionsmedel med tensider. Incidin finns som skumspray på flaska och i flytande form i 5-liters dunk. Hållbarheten är 2 år från tillverkning oavsett om förpackningen är bruten eller inte. Inverkningstiden på synligt rena ytor är 3 minuter. Incidin är färdigt att användas och ska inte spädas med vatten.

 

Actichlor Plus ersätter Incidin vid brist. Spädning och hantering beskrivs i separat dokument. Inverkningstiden är 10 minuter. Använd inte Actichlor Plus direkt på sura ämnen (t.ex. urin, kräk och avföring). Stora föroreningar bör städas bort innan men en mindre smutsig yta kan rengöras och desinfekteras i ett moment.

 

Använda mikrofiberdukar och moppar hanteras som vanligt.

Daglig städning fram till 48 timmars symtomfrihet

På vårdtagarnära ytor är mekanisk bearbetning viktig för att minska bakteriemängden. Använd mikrofiberduk fuktad med Incidin eller Actichlor Plus.

Rengör och desinfektera:

 • kontaktytor på säng och sängbord
 • andra kontaktytor i vårdtagarens närhet
 • handfat – särskilt kranar
 • toalettstol

Golvet städas med förfuktad flergångsmopp.
Desinfektera städutrustningen och Incidindunken/flaskan efter städning med Incidin.

Daglig avtorkning av kontaktytor med Incidin på salen och i hygienutrymmet:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktdesinfektion

Torka upp spill av kroppsvätskor med papper och punktdesinfektera därefter ytan med Incidin eller Actichlor Plus.

Slutstädning efter smittfriförklaring, 48 timmar efter sista symtom

 • Använd Incidin eller Actichlor Plus och bearbeta alla ytor mekaniskt i vårdrummet och hygienutrymmet.
 • Släng toalettpappersrullen, handskar och annat engångsmateriel som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal.
 • Släng engångsmateriel som förvarats i närförråd på rummet om renhetsgraden inte kan garanteras.
 • Byt toalettborste.
 • Skicka kuddar, täcken, filtar samt tyg- och duschdraperier till tvätt.
 • Låt vårdtagaren duscha och få rena kläder.
 • Lägg handdukar i tvättsäck.
 • Desinfektera Incidindunken/flaskan.
 • Desinfektera städutrustningen efter användning.

Rengöring av flergångsmateriel och hjälpmedel

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara vårdtagarbunden.
Desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med Incidin eller Actichlor Plus. Rengör och desinfektera material som tål värme direkt i disk- eller spoldesinfektor.

Tvätt

Lägg smutstvätt direkt i en tvättsäck på rummet. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs tvätten i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten. Stoppa den vattenlösliga tvättsäcken i en vanlig tvättsäck och låt det rosa plastbandet hänga ut.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i påse och förslut påsen i vårdrummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i behållare för smittförande avfall.

Behandling och undersökning på annan enhet

Före behandling eller undersökning på annan enhet ska vårdtagaren duscha och byta till rena kläder. Sängen ska vara rengjord och renbäddad.
Informera mottagande enhet att vårdtagaren har CDI.

Transport

Vårdtagare med CDI som behöver transporteras ska få rena kläder, rengjord och renbäddad säng. Beredskap ska finnas för att hantera diarréer under transporten. Mottagande enhet ska vara informerad och förberedd på att ta emot vårdtagaren.

Relaterad information

Folkhälsomyndigheten

Sidinformation

Innehållsansvarig

Andreas Lägermo

Gäller från

2024-02-22

Version

10.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

102877

Källa

Evolution