Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer Skabb

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Skabb är ett kvalster som trivs i huden hos människor. Hos dem som drabbas finner man dem oftast i fingerveck, på händer, runt navel, underarmar. Symptomen är klåda, speciellt på kvällar och nätter, rivmärken samt finprickiga utslag. Inkubationstiden kan variera mellan 2-10 veckor, vanligast runt 4 veckor.

Spridning sker via nära hudkontakt. Kläder och sängkläder kan sprida kvalster om de inom 2-3 dygn varit i kontakt med den smittade. Immunnedsatta personer och äldre kan härbärgera större mängder kvalster.

Behandling görs på ordination av läkare. Hudkliniken har rekommendationer om behandling och handläggning av personer i omgivningen. Det är viktigt att behandlingen utförs mycket noggrant enligt instruktioner från behandlande läkare.

Det är obehagligt att drabbas av skabb men det är inte en farlig sjukdom och har ingenting med bristande hygien att göra.

Vårdrutiner; obehandlad patient

Vårdas på enkelrum.

Arbeta enligt basala hygienrutiner med tillägget att handskar och långärmat plastförkläde ska användas vid allt vård - och omsorgsarbete med patienten.

Tvätt läggs i tvättsäck på rummet. Tvätt i cirkulation hanteras sedan på vanligt sätt. Vid annan hantering bör tvättemperaturen vara 60° C på normallångt program.

Avfall hanteras på vanligt sätt.

Vårdrutiner, behandlad patient

  • Efter avslutad behandling och dusch, låt patienten få rena kläder. Tvätta kläderna, sängkläder och badhanddukar.
  • Städa med rengöringsmedel och vatten.
  • Vård kan sedan ske enligt rutiner som gällde före insjuknandet i skabb.
  • Efter avslutad behandling smittar inte patienten. Symptom med klåda och rodnad kvarstår dock, ibland upp till 3 veckor.

Kontakta enheten för Smittskydd/Vårdhygien för diskussion om vårdhygieniska aspekter.

Läs mer

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karoline Johansson

Gäller från

2023-08-21

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

103107

Källa

Evolution