Navigera till sidans huvudinnehåll

Rutin för HIV-provtagning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Provtagningsrutiner

Alla har rätt att testa sig för HIV utan kostnad och utan att ge någon närmare förklaring. Den som begär det har även rätt till anonym provtagning, se nedan.

För att ett HIV-test skall vara tillförlitligt måste det ha gått minst sex veckor sedan det misstänkta smittotillfället.

I första hand uppmanas den som önskar ett HIV-prov vända sig till:

  • Vårdcentral
  • STD-mottagning
  • Ungdomsmottagning

Den som ordinerar ett HIV-prov är ansvarig för att lämna provsvar till patienten.

I andra hand kan patienten boka en tid på infektionsmottagningen hos hiv-sjuksköterska för samtal, provtagning och provsvar.

I undantagsfall kan hiv-provtagning göras direkt via provtagningscentralerna på Ryhov, Värnamo och Höglandets sjukhus med en hiv-sjuksköterska på infektion som svarsmottagare. Personal på provtagningscentralen måste då ta kontakt med sköterska på infektionsmottagningen varvid tid för provsvar bokas och ges till patienten. Inga svar lämnas via telefon.

Anonym provtagning för HIV-infektion

Den som vill kan begära att testas anonymt för hiv. Om provsvaret är negativt räcker det med att detta antecknas i den provtagnes anonyma journal. Om hivtestet däremot är positivt bryts anonymiteten och smittan journalförs på vanligt sätt.

Tillvägagångssätt vid anonym provtagning

  • Patienten får ett C-nummer som används istället för personnummer vid beställning av analys i Cosmic BoS.
  • C-nummer beställs under dagtid och vardagar via Kundservice IT, 010-241 41 41. Vid jourtid kontaktas respektive akutmottagning i Regionen.
  • Avtala med patienten om att hämta sitt provsvar på kliniken
  • Vid positivt provsvar bryts anonymiteten och patienten remitteras till infektionskliniken

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2021-09-15

Version

3.0

Handlingstyp

Rutin

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

102814

Källa

Evolution