Navigera till sidans huvudinnehåll

GPS-larm - regler för förskrivning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

För vem?

För person med kognitiv funktionsnedsättning, där det föreligger eller finns risk för aktivitetsinskränkning på grund av egen eller anhörigas oro att personen inte kan ta sig hem på egen hand. Gäller både för personer som bor i ordinärt boende och särskilt boende.

Mål

Mål med hjälpmedlet är att kunna:

  • Bo kvar i ordinärt boende.
  • Fortsätta att vistas utomhus.
  • Ge ökad trygghet för patienten, anhöriga och närstående.
  • I möjligaste mån förhindra att sökinsatser behöver utföras.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut.

Utprovning ska ske i samråd med hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ska ha gått särskild utbildning på HMC gällande bedömning, utprovning och aktuellt sortiment.

Kriterier

För att GPS-larm ska kunna förskrivas krävs att:

  • Närstående eller personal kan ansvara för larmmottagande, sökinsats och skötsel av larmet (kontroll, laddning mm).
  • Personen samtycker till förskrivning och användning av larm.
  • Larmet används minst 2 gånger per vecka.

Uppföljning

Förskrivaren ska följa upp användning och måluppfyllelse varannan månad.

Eget ansvar

Personen, som får ett GPS-larm förskrivet eller den närstående som ska ta emot larmet bekostar själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det är förskrivarens ansvar att försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar det innan förskrivning.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2020-09-21

Version

4.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt Forsberg

Dokument-ID

138679

Källa

Evolution