Navigera till sidans huvudinnehåll

Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Regionfullmäktige beslutade i augusti 2022, efter en rekommendation från SKR, att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla, oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Vilka erbjuds kostnadsfri vaccination?

Följande grupper erbjuds kostnadsfri vaccination, vilket innebär att varken besöksavgift eller vaccinkostnad tas ut av patienten:

  • Barn och ungdomar som vaccineras inom barnvaccinationsprogrammet, inklusive kompletterande vaccination av nyanlända barn och ungdomar
  • Nyanlända vuxna som har rätt till en hälsoundersökning (asylsökande, personer som omfattas av massflyktingdirektivet m.fl., se Faktadokument Hälsoundersökning av migranter)
  • Övriga vuxna erbjuds vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta om det efter en medicinsk bedömning (se nedan) bedöms som motiverat

Vårdgivaren ersätts för vaccinkostnad och utebliven besöksavgift baserat på att vaccinationen registreras i MittVaccin.

Vissa riskgrupper erbjuds dessutom kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B, se Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B i Region Jönköpings län. I dessa fall debiteras smittskydd för vaccinkostnaden.

Stöd för den medicinska bedömningen

En förutsättning för att vaccinationen ska vara kostnadsfri är att den utförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som beskrivs nedan. För den som önskar fler vaccin eller doser än vad som beskrivs nedan (t ex pga. resa eller studier utomlands) gäller inte kostnadsfrihet.

Mässling och röda hund

Alla vuxna rekommenderas att ha ett skydd mot mässling och röda hund.

Den som haft genomgången infektion med mässling och röda hund har livslång immunitet och behöver inte vaccineras.

Grundvaccination består av två doser med minst fyra veckors mellanrum. Därefter behövs inga ytterligare påfyllnadsdoser. Den som tidigare bara fått en dos behöver ytterligare en dos (kan ges även om det gått flera år efter den första dosen).

Difteri och stelkramp

Alla vuxna rekommenderas att ha ett skydd mot stelkramp och difteri.

Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst 6 månader efter dos 2. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos efter 5-10 år.

Vuxna som är grundvaccinerade enligt ovan rekommenderas påfyllnadsdos vart 20:e år.

Polio

Alla vuxna rekommenderas att ha ett skydd mot polio.

Grundvaccination består av fyra doser och detta ger livslångt skydd.

En femte dos rekommenderas till personer som ska resa till område med pågående smittspridning av polio.

En person som enbart fått fyra doser oralt (levande) poliovaccin rekommenderas en dos inaktiverat vaccin.

Kikhosta

Gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta i samband med varje graviditet (se även Vaccination mot kikhosta). Partner eller annan nära anhörig som önskar vaccinera sig i samband med graviditeten omfattas inte av kostnadsfrihet.

Det finns ingen rekommendation om att alla vuxna bör ha skydd mot kikhosta och det är heller inte möjligt att uppnå, eftersom vaccination ger relativt kortvarigt skydd och det saknas ett monovalent kikhostevaccin.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2023-10-26

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

237880

Källa

Evolution