Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur för hälsa barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Metoder och verktyg

Deltagandet i kulturlivet bidrar till bland annat personlig utveckling, stärkt självkänsla och välbefinnande, liksom ett livslångt lärande och social inkludering. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. 

Dansa utan krav!

Dansa utan krav är en metod för främja psykisk hälsa hos unga tjejer mellan 13-19 år.

Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet hos ungdomar är ett vanligt förekommande problem. Flickor är i vissa fall mer utsatta än pojkar. Det saknas dessutom ofta behandlingsalternativ.

En studie visar att tonårstjejer med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att regelbundet delta i kravlös dans. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress. Även användning av smärtstillande medicin har minskat.

Läs mer om Dansa utan krav!

Vem är jag - en arbetsbok om identitet och självbild

”Vem är jag?” är en arbetsbok om identitet och självbild med övningar som pedagoger kan använda i sitt arbete med barn och unga.  Som utförare får du användning av din erfarenhet, fantasi och kreativitet. 

Läs mer om Vem är jag - en arbetsbok om identitet och självbild

Frejametodiken

Frejametodiken är präglad av lustfylld konst i en tillåtande atmosfär, för att stärka identitet och påverka livskvalitet. Målgruppen är unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat.

Läs mer om Frejametodiken

Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK)

FUnK initierades i syfte att utveckla en metodik för att inkludera målgruppen unga i tolkning, bearbetning och presentation av resultatet från Folkhälsoenkät Ung. Utifrån enkätens resultat tillsammans med kulturaktörer och via kulturuttryck blir målgruppen delaktig i frågor som handlar om dem själva. Med ungdomarnas hjälp söks svar på frågan: Hur blev det så här? 

Metodiken syftar bland annat till att vara självstärkande, ge ökad självinsikt och bidra till hälsa hos ungdomar. 

Läs mer om FUnK