Navigera till sidans huvudinnehåll

Modersmålsbaserad hälsokommunikation

Modersmålsbaserad hälsokommunikation kan ses som brobyggande mellan olika kulturers syn på hälsa och åldrande. Utifrån språkliga och kulturella skillnader skapas en förståelse för hälsa vård och behandling. 

Hälsokommunikatörerna är anställda av Region Jönköpings län och erbjuder  bland annat dialogföreläsningar om hälsa och kroniska sjukdomar, föräldraskapsstöd, trafiksäkerhet och Allemansrätten för utrikesfödda invånare i Region Jönköpings län på fem olika språk: somaliska, arabiska, persiska/dari, tigrinja och lätt svenska. Vi erbjuder också en förläsning om kulturmedvetenhet riktad till personalgrupper som möter utrikesfödda. 

Läs mer om hälsokommunikatörernas arbete

En Hälsoguide är en betrodd medmänniska, som bidrar till att minska och motverka segregation och ojämlik hälsa genom att frivillig inom sina lokala nätverk och genom arvoderade uppdrag, bidra till förbättrade levnadsvanor och hälsa bland invånare i de prioriterade områdena i kommunen.

Läs mer om hälsoguiders uppdrag