Navigera till sidans huvudinnehåll

Psykisk hälsa hos vuxna - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Att träffa andra med liknande erfarenheter i en självhjälpsgrupp kan göra att man mår bättre, och hittar styrka att gå vidare. Stödet i gruppen kan göra skillnad!

Gruppens styrka är att alla bär på liknande erfarenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. Självhjälpsgruppen bygger på frivillighet. På 1177.se kan du se vilka grupper som finns.

Hur går det till

Gruppen startar så snart fem till åtta personer anmält intresse att samlas om samma tema. De första fyra träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov. Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar. Att vara med i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt. Deltagarna kan vara anonyma och tystnadslöfte gäller. 

Läs mer om självhjälpsgrupper på 1177.se

Kontakt

Länskoordinator
Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare
T. 010-242 41 73, M. 0705450605
birgitta.ekeberg@rjl.se 

Kontakt/igångsättare
Patrik Blomqvist
Patientstödjare
M. 0702-478717
patrik.blomqvist@rjl.se
 

Lärcafé är en gruppverksamhet, ett koncept som är enkelt och bygger på att deltagarna styr innehållet. I ett Lärcafé är det samspelet mellan deltagarna med diagnos/symtom och vårdpersonal som genomsyrar modellen i ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Konceptet bygger på att gruppdeltagarna har samma eller liknande diagnos/symptom eller är anhöriga till en specifik diagnos- eller symptomgrupp. Modellen förespråkar även att det finns en person med erfarenhet av aktuell diagnos/symtom i gruppen.

Lärcafé - enligt lära och bemästra

Att främja existentiell hälsa är att utgå från en helhetssyn där man beaktar både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.

Läs mer om existentiell hälsa