Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel

Prioriterade insatser

Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kontakt

Anna Centerhed, anna.centerhed@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp läkemedel, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinsk teknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Länk till samarbetsrum eller motsvarande (begränsad behörighet)