Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel - stödresurser i kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter till stödresurser och information om läkemedel kopplat till kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden.

Prioriterade insatser

De nationella och regionala samverkansgrupperna för läkemedel stödjer läkemedelsfrågor i kunskapsstöd och arbetar bland annat med ordnat införande, samordnad upphandling, restnoteringar och strukturerad vårdinformation om läkemedel.

Läkemedelskommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom Region Jönköpings län.

Om läkemedel på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård

Samarbetsrum för läkemedelsdialoger (begränsad behörighet)

Kontakt

Läkemedelskommittén, lakemedelskommitten@rjl.se 

Ledamöter i läkemedelskommittén

Anna Centerhed, kontaktperson för regional samverkansgrupp läkemedel
anna.centerhed@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp läkemedel, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinsk teknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård