Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel - stödresurser i kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter till stödresurser och information om läkemedel kopplat till kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden.

Uppdrag

Läkemedelskommittén är stödresurs i läkemedelsfrågor med uppdrag att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom Region Jönköpings län.

Ansvar, organisation och uppdrag i samverkan på läkemedelsområdet

Prioriterade insatser

De nationella och regionala samverkansgrupperna för läkemedel stödjer läkemedelsfrågor i kunskapsstöd och arbetar bland annat med ordnat införande, samordnad upphandling, restnoteringar och strukturerad vårdinformation om läkemedel.

Kontakt

Läkemedelskommittén, lakemedelskommitten@rjl.se 

Ledamöter i läkemedelskommittén

Anna Centerhed, kontaktperson för regional samverkansgrupp läkemedel
anna.centerhed@rjl.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Regional samverkansgrupp läkemedel, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinsk teknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Läkemedelsdialoger, samarbetsrum i regionens intranät (begränsad behörighet)