Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO levnadsvanor

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde levnadsvanor, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.

Kontakt

Processtöd

Lena Hedin
lena.hedin@rjl.se 

Ordförande

Moe Hadidi
moe.hadidi@rjl.se 

Hanna Ljungman Freij
hanna.ljungman.freij@rjl.se 

Controller

Atanas Petkovski
atanas.petkovski@rjl.se

Administrativt stöd

Carina Göransson
carina.goransson@rjl.se

Värdskap

Medicinsk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Regionalt och nationellt programområde

RPO hälsofrämjande, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO levnadsvanor, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument levnadsvanor

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO levnadsvanor (begränsad behörighet)