Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO levnadsvanor

Prioriterade insatser

Implementering av nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.

Kontakt

Processtöd

Lena Hedin
lena.hedin@rjl.se 

Ordförande

Moe Hadidi
moe.hadidi@rjl.se 

Hanna Ljungman Freij
hanna.ljungman.freij@rjl.se 

Controller

Atanas Petkovski
atanas.petkovski@rjl.se

Administrativt stöd

Carina Göransson
carina.goransson@rjl.se

Värdskap

Medicinsk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Regionalt och nationellt programområde

RPO hälsofrämjande, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO levnadsvanor, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument levnadsvanor

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO levnadsvanor (begränsad behörighet)