Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO levnadsvanor

Prioriterade insatser

Implementering av nationella vårdförlopp:

 

Kontakt

Processtöd

Lena Hedin
lena.hedin@rjl.se 

Ordförande

Namn

Controller

Namn

Värdskap

Medicinsk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Regionalt och nationellt programområde

RPO hälsofrämjande, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO levnadsvanor, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument levnadsvanor

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO levnadsvanor (begränsad behörighet)