Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO ögonsjukdomar

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde ögonsjukdomar, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av:

 

Kontakt

Processtöd

Susanne Svensson Kauppinen, Ögonmottagningen Värnamo
susanne.svensson.kauppinen@rjl.se

Ordförande

Marcus Karlsson, Tranås ögonklinik
markus.karlsson@rjl.se

Martin Malmerfors Bra Liv Rydaholms vårdcentral
martin.malmerfors@rjl.se

Controller

Ulrika Sabel Wilson Kirurgisk vård
ulrika.wilson.sabel@rjl.se 

Administrativt stöd

Therese Grauss
therese.grauss@rjl.se

Värdskap

Kirurgisk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp ögonsjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO ögonsjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO ögonsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument ögonsjukdomar

Kunskapsstöd ögonsjukdomar för specialiserad vård

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd ögonsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO ögonsjukdomar (begränsad behörighet)