Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO ögonsjukdomar

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde ögonsjukdomar, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av:

 

Kontakt

Processtöd

Susanne Svensson Kauppinen, Ögonmottagningen Värnamo
susanne.svensson.kauppinen@rjl.se

Ordförande

Marcus Karlsson, Tranås ögonklinik

Primärvårdsrepresentant vakant

Controller

Vakant

Administrativt stöd

Vakant

Värdskap

Kirurgisk vård
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp ögonsjukdomar

Regionalt och nationellt programområde

RPO ögonsjukdomar, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO ögonsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Faktadokument ögonsjukdomar

Kunskapsstöd ögonsjukdomar för specialiserad vård

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd ögonsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO ögonsjukdomar (begränsad behörighet)