Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientsäkerhet - stödresurser i kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter till stödresurser och information om patientsäkerhet kopplat till kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden.

Prioriterade insatser

Lokal samverkansgrupp patientsäkerhet har prioriterat fyra insatsområden. För dessa har det skapats lokala arbetsgrupper (LAG). 

  • Läkemedel 
  • Omvårdnad
  • Nära vård och vårdens övergångar
  • Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Strategi, organisation och ledning för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län

Organisering och uppdrag för lokal samverkansgrupp patientsäkerhet

Kontakt

Sektion chefläkare och patientsäkerhet, folkhälsa och sjukvård
cheflakare.patientsakerhet@rjl.se 

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regional samverkansgrupp patientsäkerhet, Sydöstra sjukvårdsregionen

Arbetsmaterial

Lokal samverkansgrupp patientsäkerhet - samarbetsrum (begränsad behörighet)

LAG patientsäkerhet läkemedel - samarbetsrum (begränsad behörighet)

LAG patientsäkerhet omvårdnad - samarbetsrum (begränsad behörighet)

LAG patientsäkerhet nära vård och vårdens övergångar - samarbetsrum (begränsad behörighet)

LAG patientsäkerhet VRI - samarbetsrum (begränsad behörighet)