Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställning och utlämning av receptbelagda läkemedel till patienter med hemsjukvård

Fullmakt

Patienter i hemsjukvård som får hjälp med att beställa och hämta läkemedel på recept skriver på en fullmakt där enskild person eller personal på en enhet ges tillåtelse att beställa och hämta läkemedel. Fullmakten ger även samtycke till att ta del av saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen.

Förteckning över den personal som ska få fullmakt för vårdenheten lämnas tillsammans med fullmakt från patienterna till lokalt apotek. Förteckningen gäller på samtliga apotek i Sverige. Förteckningen uppdateras av enhetschef i hemsjukvården och lämnas två gånger per år till lokalt apotek. Vid större ändringar av personalen kan ytterligare justeringar göras.

Överenskommelse mellan hemsjukvård och lokalt apotek

Följande delar bör ingå i lokal överenskommelse:

 • lämplig dag/tid för att lämna/skicka in beställning. Detta för att anpassa till apotekets leverantörers stopptider, ifall något behöver beställas. Observera att flera apotekskedjor har en beställningsportal för elektronisk beställning av recept till vårdtagare.
 • vilket underlag som ska användas vid beställning
 • när beställningen ska var klar att hämta, t.ex. efter 48 timmar
 • hur beställningen ska paketeras och märkas, t.ex.:
  • varje patients läkemedel packas i separat påse
  • samtliga beställningar från en enhet packas i en gemensam låda/ påse som plomberas eller försluts.
  • lådan/ påsen märks med namnet på boendet/ hemtjänstteamet
 • hur förteckningen ”Aktuella recept” ska hanteras, t ex:
  • ”Aktuella recept” skickas med i varje beställning
  • ALLT UTTAGET etiketter klistras på ”Aktuella recept” för de läkemedel som är slutexpedierade
 • hur kommunikation mellan apoteket och vårdenheten ska ske, t ex:
  • apoteket meddelar vårdenheten via fax, sms, telefon om något beställt läkemedel är restnoterat, recept saknas eller om patient saknar fakturahantering (ex PayEx).
 • hur hämtning av beställda läkemedel sker, t ex
  • ingen kölapp krävs för att hämta förberedd beställning
  • lämplig tid att hämta beställningen (när apoteket har mindre belastning)
 • hur akuta beställningar ska hanteras
 • hur eventuella önskemål från kommunen om apotekets lagersortiment hanteras.

Beställning och utlämnande av läkemedel

 • Person som är behörig att beställa läkemedel (dvs. är fullmaktstagare) kontrollerar att det finns aktuella recept via förteckningen ”Aktuella recept” eller ”Förteckning recept”
 • Behörig person lämnar/skickar in beställning till lokalt apotek, enligt överenskommelse. Observera att flera apotekskedjor har en beställningsportal för elektronisk beställning av recept till vårdtagare.
 • Apoteket iordningsställer beställningen, enligt överenskommen rutin
 • Avtalad person hämtar beställningen, enligt överenskommen rutin och kvitterar hela leveransen.

Förteckning ”Aktuella recept”

Sjuksköterska med fullmakt kan efter lokal överenskommelse med apotek makulera inaktuella recept för patienten med hjälp av ” Aktuella recept”. När sjuksköterskan har markerat på listan vilka recept som ska makuleras, kan listan lämnas in på apoteket av sjuksköterskan eller annan person med fullmakt (t ex närstående eller hemtjänstpersonal).