Navigera till sidans huvudinnehåll

Licenser och licensläkemedel

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket givit försäljningstillstånd. Sådant tillstånd kallas licens. En licens kan gälla för:

  • enskild patient
  • användning till en patientgrupp som behandlas vid en klinik eller likvärdig inrättning, så kallad generell licens.

I Region Jönköpings län finns riktlinjer för hantering av licenser, se under boxen Läkemedelsanvändning, Riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel, avsnittet kring Ordination. För förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Manual- Läkemedelsmodulen– Förskrivning och ordination av Licens- och Extemporeläkemedel i Cosmic (intern rutin) och Rutin - Licensmotivering vid receptförskrivning (intern rutin)

Ytterligare information finns på läkemedelsverkets hemsida Licens, Läkemedelsverket