Navigera till sidans huvudinnehåll

Licenser och licensläkemedel

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket givit försäljningstillstånd. Sådant tillstånd kallas licens. En licens kan gälla för:

  • enskild patient
  • användning till en patientgrupp som behandlas vid en klinik eller likvärdig inrättning, så kallad generell licens.

Region Jönköpings län riktlinjer för hantering av licenser finns i avsnitett Ordination under Läkemedelsanvändning: Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel 

För förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se:

Ytterligare information finns på läkemedelsverkets hemsida Licens, Läkemedelsverket