Navigera till sidans huvudinnehåll

EHEC

EHEC är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, ibland blodtillblandad, och magsmärtor. Vanligen blir man smittad genom förorenad mat eller dryck, till exempel köttprodukter (nötfärs), opastöriserade mejeriprodukter eller frukt och grönsaker, som förorenats vid bevattning eller gödsling. Man kan också smittas genom kontakt med nötkreatur, gödsel eller genom förorenat badvatten. Smitta från person till person kan ske genom till exempel förorenade fingrar efter toalettbesök.

Den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) drabbar framför allt barn under fem år. Det är enbart vissa typer av EHEC som kan orsaka allvarlig sjukdom såsom HUS, medan andra typer enbart orsakar milda symtom.

EHEC är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om EHEC, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Alla ska stanna hemma så länge de har diarré.

Förhållningsreglerna för personer med riskyrke beror på vilken typ av toxin EHEC-bakterien bildar (framgår av provsvaret från lab). Personer inom följande riskyrken ska omplaceras eller avstängas om de bär på EHEC som bildar toxinet stx2:

 • de som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel
 • de som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • förskolebarn

För återgång i arbete krävs en negativ kontrollodling. Vid långvarigt bärarskap hos stabilt symtomfri person kan avstängningen omprövas i samråd med smittskyddsläkaren.

Personer som bär på EHEC som inte bildar stx2 kan återgå i arbete vid symtomfrihet. Se även smittskyddsblad och dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Efterfråga restaurangbesök, djurkontakt och privat brunn. Vid smitta kopplad till en gård med djur tar smittskydd kontakt med länsveterinär för eventuell provtagning av djuren.

Provta kontakter med symtom. Vid EHEC som bildar stx2 provtas även symtomfria personer inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Ta reda på förskolans namn och om barnet vistats på förskolan dagarna före insjuknandet eller om det varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.

Läs mer om frågor till patienten samt åtgärder i smittskyddsbladet för läkare.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta eller som kan vara smittkälla
 • vid barn eller personal på förskolan – ange förskolans namn samt om personen varit där med symtom
 • eventuella djurkontakter
 • eventuell misstanke om smittkälla

Kostnadsfrihet

Eftersom EHEC är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Externa länkar

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Sjukdomsinformation om EHEC (Folkhälsomyndigheten)