Navigera till sidans huvudinnehåll

Salmonella

Salmonella är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. I sällsynta fall kan bakterien orsaka blodförgiftning. Bakterien smittar genom livsmedel eller dryck som innehåller smittämnet. Djur, t.ex. fjäderfä och reptiler, kan bära på salmonella.

Salmonellainfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om salmonella, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Alla ska stanna hemma så länge de har diarré.

Personer inom följande riskyrken ska omplaceras eller avstängas så länge de bär på salmonella:

 • de som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel
 • de som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar

För återgång i arbete krävs en negativ kontrollodling.

Förskolebarn ska stanna hemma så länge de har diarré, men kan vid symtomfrihet återgå till förskolan utan kontrollodling.

Se även smittskyddsblad och dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Om det är aktuellt tar Smittskydd kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Finns det fler personer med liknande symtom? Kontakta smittskydd vid misstanke om utbrott. 

Efterfråga utlandsresa, restaurangbesök och eventuell djurkontakt (särskilt ormar, ödlor eller sköldpaddor).

Provta kontakter med symtom. Provta även symtomfria personer inom hushållet som har riskyrke.

För förskolebarn med salmonella: Ta reda på förskolans namn och om barnet vistats på förskolan dagarna före insjuknandet eller varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.

Läs mer om frågor till patienten samt åtgärder i smittskyddsbladet.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta eller som kan vara smittkälla
 • vid barn eller personal på förskolan – ange förskolans namn samt om personen varit där med symtom
 • eventuella djurkontakter
 • eventuell misstanke om smittkälla

Kostnadsfrihet

Eftersom salmonellainfektion är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Externa länkar

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Sjukdomsinformation om salmonella (Folkhälsomyndigheten)