Navigera till sidans huvudinnehåll

Shigella

Shigella är en tarmbakterie. Bakterien utsöndras med avföringen och sprids främst genom smittade födoämnen, till exempel grönsaker som bevattnats med förorenat vatten. Sjukdomen debuterar vanligen med måttlig feber och diarré som ofta förvärras. Buksmärtor är ofta ett påtagligt symtom. Avföringen blir inte sällan slemmig och blodtillblandad. Bakterien smittar genom livsmedel eller dryck som innehåller smittämnet. Shigella är mer smittsamt än många andra tarminfektioner och sekundärfall är ganska vanliga.

Shigellainfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om shigella, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Alla ska stanna hemma så länge de har diarré.

Personer inom följande riskyrken ska omplaceras eller avstängas så länge de bär på shigella:

 • de som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel
 • de som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • förskolebarn

För återgång i arbete krävs en negativ kontrollodling om antibiotikabehandling givits. Om antibiotikabehandling inte givits krävs tre negativa odlingar.

Se även smittskyddsblad och dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Efterfråga utlandsresa och restaurangbesök.

Provta kontakter med symtom. Provta även symtomfria personer inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Ta reda på förskolans namn och om barnet vistats på förskolan dagarna före insjuknandet eller om det varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.

Läs mer om frågor till patienten samt åtgärder i smittskyddsbladet för läkare.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta eller som kan vara smittkälla
 • vid barn eller personal på förskolan – ange förskolans namn samt om personen varit där med symtom
 • eventuell misstanke om smittkälla

Kostnadsfrihet

Eftersom shigellainfektion är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Externa länkar

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Sjukdomsinformation om shigella (Folkhälsomyndigheten)