Navigera till sidans huvudinnehåll

Yersinia

Yersinia är en tarmbakterie som kan ge diarré och buksmärta. Buksmärtorna kan vara så uttalade att de misstas för blindtarmsinflammation. Smittan förekommer hos många djurarter inklusive vilda djur, får, kor hästar och hundar och grisar. Svinkött anses vara den vanligaste smittkällan till människa, men även andra livsmedel kan vara kontaminerade inklusive opastöriserad mjölk, färska grönsaker och vatten.

Yersinia är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om yersinia, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Eftersom sjukdomen inte räknas som allmänfarlig ges inga förhållningsregler. Det är dock viktigt att behandlande läkare informerar patienten om vad hen kan göra för att inte smitta andra – se smittskyddsläkarblad för patient.

Ingen kontrollodling krävs för återgång i arbete vid symtomfrihet, se dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Smittspårning

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Om det är aktuellt tar Smittskydd kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Finns det fler personer med liknande symtom? Kontakta smittskydd vid misstanke om utbrott. Provta kontakter med symtom.

Efterfråga restaurangbesök och eventuell djurkontakt.

Läs mer om frågor till patienten samt åtgärder i smittskyddsbladet för läkare.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland
  • om fler fall finns i omgivningen
  • eventuella djurkontakter
  • eventuell misstanke om smittkälla

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Riktlinjer och rutiner

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Externa länkar

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Sjukdomsinformation om yersinia (Folkhälsomyndigheten)