Navigera till sidans huvudinnehåll

Övergången från ROS till BoS för Patologi

Patologin infördes i BoS 18 november 2023

 

Att göra i samband med övergången

 • Ta del av rekommenderat arbetssätt för att eventuellt justera verksamhetens rutiner vid patologiprovtagning
 • Göra om ROS-beställningar till BOS-beställningar: Om ni har sparade beställningar i ROS som ska skickas till patologen efter driftstart av BoS för patologi så behöver dessa göras om till BoS-beställningar. Det skulle t.ex. kunna vara beställningar som sparats inför ultraljudsledd punktion och som ska utföras efter driftstart.

  OBS! Om en sparad beställning skickas från ROS efter driftstart kommer inte den att komma fram till patologen. 

 • Beställningar som är skickade i ROS innan driftstart och som besvaras i BoS: I samband med övergången är det viktigt att er verksamhet kontrollerar att det inkommer svar i BoS på samtliga beställningar som är skickade från ROS. 

 • Signera alla provsvar i ROS:
  Kontrollera att samtliga inkomna provsvar i ROS är signerade.

Support för patologi

Bilden nedan beskriver supportflödet vid olika typer av frågor beställningar och svar för patologimodulen i BoS. För att se bilden i större storlek, högerklicka på bilden och välj "Öppna bild i ny flik".

Viktiga skillnader mellan ROS och BoS

Vid beställning i BoS är det möjligt att ange provmaterial och provlokalisation i fritext i beställningen men texten följer inte med vid utskrift av etikett, detta behöver istället göras för hand.

För verksamheterna innebär detta att man behöver se över de rutiner man har i samband med patologibeställningar för att säkerställa att:

 • Informationen som anges i beställningen stämmer med provetiketten.
 • Förutsättningar finns att skriva på etiketten vid provtagning, t.ex. lämplig penna.

 

I BoS är det inte möjligt att använda skanner för att registrera och identifiera varje provkärl. 

För verksamheterna innebär detta att:

 • Man manuellt behöver säkerställa att antal provkärl stämmer överens med det som angivits i beställningen. 
 • Man behöver kontrollera att beställningsidentiteten i BoS (RIDnr) stämmer med provetiketten.
 • Patologen manuellt behöver kontrollera att antal provkärl som inkommit till dem stämmer med beställningen. Det är därför önskvärt att gruppera provkärl med samma beställningsidentitet, i de fall när det är flera med t.ex. med gummiband.

 

I BoS finns ingen gemensam svarsöversikt för samtliga discipliner.

För verksamheterna innebär detta att man behöver öppna flera svarsvyer om man vill se svar på en patients olika undersökningar och analyser. Cambio arbetar med att ta fram en svarsvy som innehåller samtliga dicipliner.

Utbildning och PPT från frågestunder 

Utbildning – Cosmic, BoS för patologi

Det är viktigt att tid avsätts i verksamhetens planering så att alla medarbetare får möjlighet att genomföra utbildningen. Utbildningens syfte är att underlätta arbetet och minska risken för fel vid användning av BoS.

Vem:  Utbildningen riktar sig till alla medarbetare som kommer att arbeta med patologibeställningar och svar i Cosmic BoS. 

Var: Lärande- och Kompetensplattformen (LoK). Här registrerar du dig på utbildningen

Hur: Utbildningen kan genomföras vid valfri tidpunkt och det går att dela upp den på flera tillfällen.

Tid: Utbildningen beräknas ta ca 30 min men det är medarbetarens förkunskaper, yrkesroll och verksamhetens behov som avgör vilka delar av utbildningen som behöver studeras.

 

PPT från frågestunderna

15 och 22 november

Manual och rekommenderade arbetssätt 

Manual 

Cosmic Beställning och svar (BoS), klinisk patologi, manual 

Rekommenderat arbetssätt

Cosmic Beställning och svar (BoS), svarshantering, rekommendation

Cosmic Beställning och svar (BoS), beställningsprocessen för patologi, rekommenderat arbetssätt

Beställningsprocessen för patologi i BoS - film

Cosmic Beställning och svar (BoS), standardiserade vårdförlopp (SVF), rekommendation

Cosmic Beställning och svar (BoS), patologimallar och SVF-flöden, information

Cosmic Beställning och svar (BoS), patologi, provlokalisationer och provtyper, information

Cosmic Beställning och svar (BoS), provtagningspaket, urval av patologimallar och lokala analyser, rekommendation.

Cosmic Beställning och svar (BoS), felhantering, rekommendation

Cosmic Beställning och svar (BoS), reservrutiner vid akuta och planerade driftstopp, rekommendation.

Behörigheter

All vårdpersonal kommer att kunna skapa och skicka en patologibeställning i BoS.

Läkare och vårdpersonal med behörghet BOS_Sign kommer att kunna väljas som beställare och vidimera provsvar.

Mejlutskick och publicerade nyheter inför driftstart

Infobrev Cosmic BoS, patologi v.46

Infobrev Cosmic BoS, patologi v.42

Infobrev Cosmic BoS, patologi v.38

Infobrev Cosmic BoS, patologi v.34

Infobrev Cosmic BoS, patologi v.23

Kontroller i ROS

Signering i ROS

Efter att patologimodulen har gått in i BoS kommer ROS endast att finnas kvar i läsläge för att kunna se patienters svarshistorik. 

Glöm i inte att signera alla provsvar som finns i ROS.

Enhetens signeringsvy visar alla svar med aktuell enhet som svarsmottagande enhet. Här är det också möjligt att filtrera svaren med avseende på en viss svarsmottagare.

Användarens signeringsvy visar alla svar med inloggad användare som svarsmottagare. I användarens signeringsvy är det möjligt att signera för en annan svarsmottagare under förutsättning att du har signeringsrätt på den svarsmottagande enheten för de aktuella svaren. Denna vy är tillgänglig för användare med signeringsbehörighet.

 

Planering i ROS

Om erverksamheten har sparade beställningar i ROS som ska skickas till patologen efter driftstart av BoS för patologi så behöver dessa göras om till BoS-beställningar. Det skulle t.ex. kunna vara beställningar som sparats inför ultraljudsledd punktion och som ska utföras efter driftstart.

OBS! Om en sparad beställning skickas från ROS efter driftstart kommer inte den att komma fram till patologen. 

Enhetens planeringsvy visar alla sparade men inte skickade beställningar i ROS där inloggad enhet är vald som beställande enhet. Här behöver varje verksamhet ta ställning till om de sparade beställningarna ska göras om till BoS-beställningar eller makuleras

 

Bevakningar i ROS

I samband med övergången är det viktigt att er verksamhet kontrollerar att det inkommer svar i BoS på samtliga beställningar som är skickade från ROS. 

Enhetens bevakningsvy visar samtliga obesvarade beställningar som skickats från ROS.