Navigera till sidans huvudinnehåll

Övergången från ROS till BoS för Patologi

Patologin införs i BoS  vecka 46, 2023. 

 

Förberedelser för verksamheterna

Viktiga skillnader mellan ROS och BoS

Vid beställning i BoS är det möjligt att ange provmaterial och provlokalisation i fritext i beställningen men texten följer inte med vid utskrift av etikett, detta behöver istället göras för hand.

För verksamheterna innebär detta att man behöver se över de rutiner man har i samband med patologibeställningar för att säkerställa att:

  • Informationen som anges i beställningen stämmer med provetiketten.
  • Förutsättningar finns att skriva på etiketten vid provtagning, t.ex. lämplig penna.

 

I BoS är det inte möjligt att använda skanner för att registrera och identifiera varje provkärl. 

För verksamheterna innebär detta att:

  • Man manuellt behöver säkerställa att antal provkärl stämmer överens med det som angivits i beställningen. 
  • Man behöver kontrollera att beställningsidentiteten i BoS (RIDnr) stämmer med provetiketten.
  • Patologen manuellt behöver kontrollera att antal provkärl som inkommit till dem stämmer med beställningen. Det är därför önskvärt att gruppera provkärl med samma beställningsidentitet, i de fall när det är flera med t.ex. med gummiband.

 

I BoS finns ingen gemensam svarsöversikt för samtliga discipliner.

För verksamheterna innebär detta att man behöver öppna flera svarsvyer om man vill se svar på en patients olika undersökningar och analyser. Cambio arbetar med att ta fram en svarsvy som innehåller samtliga dicipliner.

Utbildning och frågestunder

Utbildning – Cosmic, BoS för patologi

Det är viktigt att tid avsätts i verksamhetens planering så att alla medarbetare får möjlighet att genomföra utbildningen. Utbildningens syfte är att underlätta arbetet och minska risken för fel vid användning av BoS.

Start: 2 Oktober

Vem:  Utbildningen riktar sig till alla medarbetare som kommer att arbeta med patologibeställningar och svar i Cosmic BoS. 

Var: Lärande- och Kompetensplattformen (LoK). Här registrerar du dig på utbildningen

Hur: Utbildningen kan genomföras vid valfri tidpunkt och det går att dela upp den på flera tillfällen.

Tid: Utbildningen beräknas ta ca 30 min men det är medarbetarens förkunskaper, yrkesroll och verksamhetens behov som avgör vilka delar av utbildningen som behöver studeras.

 

Frågestund

I november arrangeras frågestunder via Skype för möjlighet att ställa frågor inför och efter driftstart av patologi i BoS. Förkunskaper är genomförd utbildning BoS, patologi.

  • 15 november kl. 15.00-16.00
  • 22 november kl. 15.00-16.00

Anmälan till frågestund och Skypelänk hittar du här Frågestund om Cosmic BoS för patologi - 15 och 22 november (rjl.se)

Manual och rekommenderade arbetssätt

Cosmic Beställning och svar (BoS), beställningsprocessen för patologi, rekommenderat arbetssätt

Behörigheter

All vårdpersonal kommer att kunna skapa och skicka en patologibeställning i BoS.

Läkare och vårdpersonal med behörghet BOS_Sign kommer att kunna väljas som beställare och vidimera provsvar.

Införandeprocessen av patologi för Cosmic BoS

Nedan finns presentationer som beskriver införandeprocessen av patologimodulen i BoS , från start till mål. Hur man i projektet har arbetat för att upptäcka skillnader mellan ROS och BoS, vilka risker det skulle kunna medföra samt åtgärder för att minska risker och göra systemet så användarvänligt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.

Presentationen finns både i en full version och en kort version.

Processen från ROS till BoS (full version)
Riktar sig till dig som vill veta lite mer detaljer kring införandeprocessen. 

Processen från ROS till BoS (kort version)
Lämpar sig för spridning ut i verksamheterna t.ex. som informationsmaterial vid APT.