Navigera till sidans huvudinnehåll

Övergången från ROS till BoS för Patologi

Införandet av Beställning och svar i Cosmic för patologi flyttas fram.

Styrgruppen för införandet av Beställning och svar i Cosmic (BoS) har beslutat att flytta fram införandet för patologin till vecka 46, 2023. 

Tidigare var planen att införandet skulle göras i samband med uppgraderingen av Cosmic vecka 22. Berörda verksamheter har bedömt att det skulle kunna bli problematiskt att göra förändringen nära inpå semesterperioden. Därför flyttas införandet till nästkommande uppgradering som är vecka 46.

Utbildning och frågestunder

Utbildningen och frågestunder kommer att ske närmare införandet. Information om detta kommer i god tid.  

Manual och rekommenderade arbetssätt

Publiceras närmare driftstart.

Behörigheter

Under uppbyggnad