Navigera till sidans huvudinnehåll

Inspirationsföreläsning från andra regioner

Inspirationsföreläsningar från andra regioner som redan infört liknande tjänster som 1177 direkt. Ta del av deras framgångsfaktorer och fallgropar men också goda exempel. 

Introduktion 30 min, "Om tjänsten" 29 september

Powerpoint: Inspirationsdag om 1177 direkt

 

Region Norrbotten 60 min "Digitalen, vård där du är" 29 september

Powerpoint: Digitalen Region Norrbotten

Region Västerbotten 60 min "Hälsodigitalen" 29 september

Powerpoint: Hälsodigitalen presentation 2022-09-29

Introduktion "Den nya tjänsten 1177 direkt" 15 min 10 november

Powerpoint: Inledning av inspirationsdagen

Region Halland "Digital tillgänglighet i hälso- och sjukvård", 60 min 10 november

Powerpoint: Region Halland

Region Sörmland "Vårdkontakt direkt", 60 min 10 november

Powerpoint: Region Sörmland