Navigera till sidans huvudinnehåll

Munskydd som smittförebyggande åtgärd inom vård och tandvård

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Smittspridningen av virusorsakade luftvägsinfektioner har avtagit och därför rekommenderas inte längre generell användning av munskydd i patientnära arbete.

Munskydd som förebyggande åtgärd vid patientnära arbete

Användning av munskydd kan vara aktuellt:

  • vid misstänkt eller konstaterat utbrott inom en verksamhet
  • vid vård av patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (utifrån individuell bedömning)
  • utifrån generell riskbedömning i specifik verksamhet
  • utifrån ett starkt önskemål från patient eller närstående

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med patienter.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2024-01-31

Version

24.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

170098

Källa

Evolution