Navigera till sidans huvudinnehåll

Passion för livet

Passion för livet ger seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna ta ansvar för och skapa sig ett hälsosamt liv. 

Passion för livet innebär att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen på så kallade Livscaféer. Under ledning av utbildad Passion för livet-handledare samtalar deltagarna om olika hälsoteman. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

 • naturligt åldrande
 • fysisk aktivitet
 • förebygga fall
 • mat och dryck
 • social gemenskap
 • läkemedel för äldre

En viktig princip för Passion för livet är att seniorer själva äger kunskap, kan själva och tillsammans med andra göra förändringar i sin livsstil.

Material

Länk till annan sida: Under grå boxen Passion för livet hittar du material fritt att använda till Livscaféer 

 

Livscafé

Träffarna i Passion för livet kallas för Livscafeér. Vanligast är att gruppen har 6-7 livscaféer med möjlighet att lägga till fler med ämnen som intresserar gruppen. Varje livscafé fokuserar på ett hälsotema och deltagarna får och ger varandra inspiration till att pröva förändringar hemma. Förändringarna och dess resultat ger nya insikter och ökad förståelse för att genomföra bestående livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling för att få bästa möjliga liv hela livet. Material till Livscaféer finns under fliken Material.

Empowerment

För alla människor är det betydelsefullt att ha kontroll över sin livssituation. Ett ord som kan beskriva detta är empowerment. Det finns ingen riktigt bra översättning för empowerment till svenska, men översättningar som används är egenmakt och egenkraft. Passion för livets modell att öka kunskap om hälsa, mötas i Livscaféer och göra egna förbättringar leder till emowerment.

Passion för livet - med egenmakt

Utbildning för nya handledare

Handledarutbildningar i Passion för livet erbjuds på förfrågan – kontakta passion.livet@rjl.se

Handledarutbildning är till för dig som är senior eller arbetar nära seniorer och vill bli handledare i ett Passion för livet livscafé. Syftet med utbildningen är att ge Dig kunskap och verktyg för att kunna starta och leda ett livscafé i Passion för livet inom kort.

Passion för livet är ett program för seniorer och av seniorer. Det riktar sig till seniorer som tillsammans med andra vill lära mer om hälsa och göra förändringar i livsstil för att påverka hälsa och livskvalitet.

Programmet går ut på att en mindre grupp seniorer träffas vid cirka 6 tillfällen, vid så kallade Livscaféer, för att under ledning av en handledare samtala om hälsa i olika teman. De teman som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet: fysisk aktivitet, mat och dryck, social gemenskap, läkemedel, fallprevention och det naturliga åldrande. Mellan livscaféerna provar deltagarna att göra personliga förändringar utifrån aktuellt tema.

Omfattning

Utbildningen för att bli handledare är två heldagar, eller kan utformas enligt överenskommelse

Innehåll - utbildningen för blivande handledare

 • Programmet Passion för livet
 • Att vara handledare för Passion för livet
 • Normalt åldrande och hälsa
 • Teori och praktik kring Passion för livets olika teman
 • Praktiska tips och material
 • Öva på att göra egna förbättringar inom ett eget valt tema

Plats

Qulturum Jönköping eller utformas enligt överenskommelse

Utbildare

Susanne Lundblad Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län

Eva Timén Folkhälsutvecklare Region Jönköpings län

Hälsosam senior - Passion för livet digitalt

Hälsosamt senior - Passion för livet digitalt har utvecklas under 2021 och är nu klart att användas.

Programmet innhåller två digitala (eller om man vill fysiska) tillfällen á 2 timmar. En handledare leder en mindre grupp som vid tillfällena samtalar och och får kunskap om fysisk aktivitet, fallprevention, mat och dryck, social gemenskap och ytterligare några teman som främjar äldres hälsa.

Mellan tillfällen prövar deltagarna att göra en egen förändring utifrån Min Hälsoplan.

Hälsosam senior utgår från material som finns publicerat på 1177.se och Socialstyrelsens webplats.

Material för Hälsosam senior

Första tillfället:

Presentation Hälsosam senior - Första tillfället 2022
Handledning - Hälsosam senior första tillfället 2022

Andra tillfället:

Presentation Hälsosam senior - Andra tillfället 2022
Handledning - Hälsosam senior andra tillfället 2022

Materialet är fritt att använda. Ge gärna feedback så utvecklar vi Passion för livet tillsammans.

Kontakt

passion.livet@rjl.se

Susanne Lundblad, Utvecklingsledare
susanne.lundblad@rjl.se
0767-23 20 02

Eva Timén, Folkhälsoutvecklare
eva.timen@rjl.se
0768-06 41 88